Föregångare söker lösningar på kvistiga frågor

Klimatförändringen, hälsovårdens utmaningar, ansträngda Rysslandsrelationer och nationalistiska strömningar – det finns en enorm efterfrågan på kunskap som finns samlad vid universiteten. Universiteten är föregångare och det förpliktar, konstaterar universitetets rektor Jukka Kola.

Universiteten är föregångare, skriver Helsingfors universitets rektor Jukka Kola i sin ledare inför det nya läsåret i universitetets vetenskapstidskrift Yliopisto

– Vi utbildar ungdomar som ska förändra sitt hemland och världen till en bättre plats att leva i. Samtidigt bidrar vår internationellt högkvalitativa forskning till att lösa kvistiga problem i hemlandet och globalt – och producerar kunskap som stöder konkurrenskraften och det politiska beslutsfattandet.

– Forskningens kvalitet är avgörande.

Helsingfors universitet har under 375 år påverkat utvecklingen i Finland och träder inte heller ut ur sin roll som aktiv föregångare för att bli ett objekt för förändring när ekonomin och det politiska klimatet skärps.

– Universitetens uppgift är att producera ny kunskap och förståelse, att vara drivkraft för nationens utveckling, också när det gäller internationalisering och multikulturalism, påpekar Kola.

Hjälp till regeringen och reformer för skolan

Helsingfors universitet utarbetar för närvarande en ny strategi.  Nya forskningsteman som ska ingå i strategin finslipas tillsammans med samarbetsuniversitet, företag och Helsingfors stad – teman som också anknyter till regeringens spetsprojekt.

– Ett exempel på ett tema som är viktigt för regeringen och passar vårt mångvetenskapliga universitet är digitaliseringen och hur den påverkar samhället och människorna.

– Vid Helsingfors universitet fokuserar vi i synnerhet på digital undervisning och digitalt lärande med målsättningen att Finland ska bli ledande när det gäller utbildning och modernt lärande.

– Utbildning och forskning är investeringar i människors välbefinnande och framgång.

Health Capital Helsinki

Mejlans medicinska campus och gröna Campus Vik kopplar samman livsvetenskaperna till en starkare helhet. En del av vetenskapsområdena kommer också att ingå i Health Capital Helsinki, huvudstadsregionens gemensamma stora satsning.

– Health Capital Helsinki är ett forsknings-, innovations- och företagskluster av internationella mått som samlar den högkvalitativa hälsokompetens som finns i regionen.

– På det bioekonomiska området kommer universitetet att profilera sig genom forskning i nya råmaterial, biomassaflöden och grön energi, berättar Kola.

Ryssland, Kina och klimatet

Betydelsen av att påverka internationellt betonas i synnerhet inför FN:s klimatkonferens i Paris i december.

– Det finns en efterfrågan på toppforskning om klimatförändringen och luftens kvalitet som kan användas som underlag för politiken. Vi kan t.ex. föreslå ett EU-initiativ om ett globalt nätverk av mätstationer för växthusgaser. Det är ett sätt att utvidga forskningen och få tillgång till öppna data som skulle vara täckande och på samma nivå som i Finland.

Den globala politikens strömningar och den ekonomiska utvecklingen är ett skäl för forskarna i Helsingfors att fästa särskild uppmärksamhet på utvecklingen i öst.

– Vår Rysslandsforskning och Kinaforskning behandlar aktuella ämnen och kommer att utvecklas ytterligare bl.a. tack vare nya samarbetsnätverk. Både den offentliga och privata sektorn behöver kunskap om öst.

Helsingfors universitet firar inskription måndag 31.8. Förutom rektor Jukka Kola, presenterar statsminister Juha Sipilä och EU:s kommissionär för forskning, vetenskap och innovation Carlos Moedas sina visioner för framtiden.