Fem kandidater går vidare i rektorsvalet vid Helsingfors universitetet

Vidare går Jukka Kola, Liisa Laakso, Sari Lindblom, Jari Niemelä och Outi Vaarala.

Helsingfors universitetets styrelse valde att gå vidare med följande fem sökande i universitetets rektorsval:

Jukka Kola
AFD Jukka Kola har varit Helsingfors universitets rektor sedan 2013. Kola är professor i lantbrukspolitik vid Helsingfors universitet.

Liisa Laakso
PD Liisa Laakso är rektor för Tammerfors universitet. Hon har tidigare varit dekanus för Statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitets.

Sari Lindblom
FD Sari Lindblom är prorektor vid Helsingfors universitet och professor i universitetspedagogik.

Jari Niemelä
FD Jari Niemelä är professor i stadsekologi vid Helsingfors universitet.

Outi Vaarala
MKD Outi Vaarala är professor i pediatrisk immunologi och Head of Lung Immunity vid Astra Zenecas RIA IMED Biotech Unit. Hon är forskningsledare vid Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Universitetets rektor väljs bland dessa personer efter att de sökande hörts av universitetskollegiet. Styrelsen strävar efter att välja rektorn den 25 april.

Styrelsen intervjuade ett större antal sökande än tidigare meddelat, sammanlagt 9 sökande: Jukka Kola, Liisa Laakso, Lasse Lehtonen, Tuomas Lehtonen, Sari Lindblom, Jari Niemelä, Kimmo Nuotio, Risto Renkonen och Outi Vaarala.

Helsingfors universitets rektor svarar i enlighet med universitetslagen för att universitetets uppgifter sköts ekonomiskt, effektivt och på ett resultatrikt sätt och vidareutvecklas. Universitetets styrelse väljer rektor för högst fem år i sänder.