Ett myggnät som fångar mygg, en föräldraverktygsback och 18 andra uppfinningar tävlar i Helsinki Challenge

Forskare kan ta fram lösningar på världens stora problem. Det är vetenskapstävlingen Helsinki Challenges budskap. Under tävlingen förädlas deltagarnas forskning till lösningar.

Men Helsinki Challenge, som ordnas av Helsingfors universitet, är mycket mer än en vetenskapstävling. De mer än 150 deltagande forskarna får också coachning i hur de ska presentera sin forskning, de lär sig nya färdigheter och skapar kontakter till andra vetenskapsidkare. Tävlingen presenterar vetenskapens värld för företag, organisationer, den offentliga sektorn, medierna och beslutsfattarna.

Ambitionen är att forskningskunskap ska skapa nya lösningar som förverkligar FN:s målsättningar för hållbar utveckling. Jordens bärkraft, jämlikhet, utbildning, hälsa och den urbana framtiden är potentiella stora problem.

Helsinki Challenges projektchef Ira Leväaho säger att tävlingen ger forskarna välbehövlig synlighet och en chans att få sina röster hörda, och den vägen kan man hitta och utveckla lösningar på de problem som planeten och mänskligheten brottas med.

– Finländska forskare är bra på att forska. Jag hoppas att vi kan hjälpa dem förmedla sitt kunnande på alldeles nya sätt till t.ex. finansiärer och andra utanför vetenskapssamhället.

Konkurrensen ökar – deltagare från landets alla hörn

Tävlingen ordnas för andra gången, och denna gång inbjöds alla Finlands universitet att delta. Sammanlagt 110 lag lämnade in en ansökan, och bland de 20 lag som gick vidare finns sju olika universitet representerade bland lagledarna.

För att säkra samarbetet mellan universitet och vetenskapsgrenar har alla lag forskare från minst två universitet. Helsingfors universitet deltar med sju lag.

Professorn i immunologi Seppo Meri leder ett lag som kallar sig Team ELMO. Laget lämnade in två tävlingsbidrag som anknyter till malaria, och det ena bidraget har redan kommit långt.

– Vi utvecklar ett myggnät som släpper igenom mygg, men bara åt ett håll. Om man till exempel spänner upp två myggnät i karmarna på ett öppet fönster bildar de en myggfälla. Myggen lockas av människan inne i rummet och fångas mellan de två näten.

I Finland kan myggan vara ett störande element i sommarkvällen, men i tropikerna sprider den dödliga sjukdomar. Enligt WHO dör mer än 400 000 personer årligen bara i malaria.

Team ELMO tävlar med 19 andra intressanta och angelägna tävlingsbidrag. Teamet Parental Box vill ge alla föräldrar en föräldraverktygsback, en ”mental mammalåda”. Det vore viktigt eftersom föräldrar allt oftare mår dåligt trots ekonomisk välfärd, motiverar teamet sitt förslag.

Sammanlagt 110 team anmälde sig till tävlingen, och av dem gick 20 vidare. Vinnaren utses i november 2017. Prissumman, som ska användas till att förverkliga den vinnande lösningen, är 375 000 euro.

Läs mer om alla tävlingsbidrag »

Helsingfors universitet deltar med sju lag

Team EduRemix, Teamledare Marja-Leena Bilund

Team ELMO, Teamledare Seppo Meri

Team Senior Cognitive Booster, Teamledare Ping Jiang

CoLearning CoPassion, Teamledare Anne Birgitta Pessi

Team iCombine, Teamledare Jing Tang

Team Dlearn.Helsinki, Teamledare Auli Toom

Team Parental Box, Teamledare Lotta Uusitalo-Malmivaara

Läs mer om alla tävlingsbidrag »