Efter coronakrisen? Ny idégrupp förbereder Helsingfors universitet inför tiden efter pandemin

– Den vetenskapliga forskningens oersättligt viktiga roll i att lösa den globala krisen har framhävts starkt på sistone. Som universitet har vi nu möjlighet att ta en allt aktivare roll i att påverka samhället, främja långsiktig forskning och bygga upp en hållbar framtid och samhällelig resiliens, säger rektor Jari Niemelä.

Hela Finland inklusive Helsingfors universitet har befunnit sig i undantagsförhållanden på grund av den internationella coronaviruspandemin sedan mitten av mars. Universitetet har anpassat sin verksamhet för att sakta ner spridningen av epidemin i enlighet med statens anvisningar, restriktioner och rekommendationer: kontaktundervisning har ersatts med andra undervisningsformer, stora publikevenemang har ställts in och personalen arbetar huvudsakligen på distans.

Nu har krisen kommit till en fas då man småningom börjar lätta på de restriktioner som införts på grund av undantagsförhållandena. Likaså är det nu möjligt att bedöma krisens inverkan på universitetets verksamhet och ekonomi.

– Just nu är det bra att blicka framåt mot tiden efter epidemin. Samhället kommer inte att återvända till en likadan vardag som den vi levde i före mars. Den vetenskapliga forskningens oersättligt viktiga roll i att lösa den globala krisen har framhävts starkt på sistone. Som universitet har vi nu möjlighet att ta en allt aktivare roll i att påverka samhället, främja långsiktig forskning och bygga upp en hållbar framtid och samhällelig resiliens, säger rektor Jari Niemelä.

Den nya idégruppens uppgift är att bedöma coronaviruskrisens inverkan på universitetet, mångvetenskaplig forskning och universitetsutbildning samt på universitetets ställning i samhället på längre sikt. Idégruppen kan också komma med förslag som universitetets och fakulteternas ledning kan beakta när strategin genomförs.

– Universitetet har nyligen godkänt sin strategi för 2021–2030 och utgående från strategin ska universitetet enheter under våren och hösten 2020 planera strategins genomförande. Vår vision ”Med vetenskapens kraft – för världens bästa” är ytterst aktuell. Nu är det lämpligt läge att planera vår verksamhet även utgående från de nya idéer som förbereder oss inför tiden efter pandemin, fortsätter Niemelä.

Idégruppens sammansättning

Gruppens ordförande är prorektor Tom Böhling och medlemmarna är arbetslivsprofessor Ilmo Aronen, professor Johanna Björkroth, professor Anu Kantola, digitaliseringsdirektör Jaakko Kurhila, vd Sanna Lauslahti, biträdande professor Tuuli Toivonen samt en representant för studentkåren. Idégruppens sekreterare är Helena Holopainen från Forskningsservicen och Ira Sirén från Kommunikation och samhällsrelationer.

Idégruppen överräcker sina idéer till rektorn senast den 31 augusti 2020.