Det nya förlaget Helsinki University Press inleder sin verksamhet – de första publikationerna finns nu allmänt tillgängliga

Helsingfors universitets internationella vetenskapsförlag Helsinki University Press är en konkret åtgärd för att främja öppen publicering. HUP ingår i vågen av öppna universitetsförlag som svept över Europa.

Helsinki University Press (HUP) är ett vetenskapligt förlag som fokuserar på öppen publicering. Alla publicerade verk är fritt tillgängliga på nätet. Förlagets grundidé är att göra offentligt finansierad forskning tillgänglig för en så bred läsarkrets som möjligt – också till exempel universitet i fattiga länder som inte har råd att skaffa böcker eller vetenskapliga tidskrifter. Det här förbättrar forskarnas möjligheter att finna lösningar på globala problem.

Helsinki University Press ingår i vågen av nya universitetsförlag – under de senaste åren har öppna förlag grundats av flera universitet, såsom University College London, London School of Economics and Political Science och Stockholms universitet. Dessa icke-vinstdrivande förlag har grundats som ett svar på behovet att göra forskningsrönen tillgängliga för alla, utan betalväggar, samt förflytta den vetenskapliga förlagsmakten bort från kommersiella aktörer.

– Öppna vetenskapsförlag behövs eftersom forskningsrönen i dag inte får tillräckligt effektiv eller bred spridning och därmed inte heller sådan genomslagskraft som de borde få. Vi finns till för forskarna och för att sprida forskningsrönen, poängterar HUP:s förlagschef Leena Kaakinen.

Öppenhet ger mervärde

HUP publicerar både finländska och internationella referentgranskade vetenskapliga verk (monografier och artikelsamlingar) samt tidskrifter. Publiceringsspråket är främst engelska, för att forskningsrönen ska få en så bred läsarkrets som möjligt. Det nya förlaget är grundat av Gaudeamus och Helsingfors universitets bibliotek som båda har stor erfarenhet av vetenskapliga publikationer ur olika synvinklar.

– Universitetet tar i och med HUP ett jättekliv mot en öppen framtid för vetenskaplig publikationsverksamhet. Samarbetet mellan förlaget Gaudeamus och universitetets bibliotek ger konkreta resultat som jag är mycket stolt över. HUP har potential att förnya den vetenskapliga publikationsverksamhetens praxis och strukturer. Vårt mål är en så omfattande och direkt öppenhet som möjligt för vetenskapliga publikationer, konstaterar överbibliotekarie Kimmo Tuominen vid Helsingfors universitets bibliotek.

Öppen vetenskaplig publicering ger synlighet åt forskningsrönen och ökar hänvisningarna till enskilda undersökningar. Den har också positiva effekter på hela samhället:

– Öppenheten gör det möjligt för forskningsrönen att spridas mer och deras genomslagskraft förbättras både i det vetenskapliga samfundet och i hela samhället. En likvärdig tillgång till forskningsrön ökar också jämlikheten i samhället. Det är viktigt för Helsingfors universitet att öka den öppna tillgången till forskningsrön och Helsinki University Press är ett konkret sätt att främja denna målsättning, säger Helsingfors universitets rektor Jari Niemelä.

De första publikationerna – sociologi, pedagogik, filosofi och politisk forskning

Helsinki University Press ger till att börja med ut tre böcker och en tidskrift.

Jukka Gronows undersökning i ekonomisk sociologi Deciphering Markets and Money: A Sociological Analysis of Economic Institutions finns publicerad på HUP:s webbplats. I sitt verk analyserar Gronow sociala förutsättningar och villkor för att olika ekonomiska marknader ska formas, från konst- och kulturmarknader till finansmarknader.

Också Sami Pihlströms Pragmatic Realism, Religious Truth, and Antitheodicy: On Viewing the World by Acknowledging the Other  har publicerats och är fritt tillgänglig. Pihlström undersöker i sitt verk ”eviga” frågor som berör det mänskliga lidandets mening eller meningslöshet, religiös tro och verklighetens grundkaraktär.

Kristiina Brunila och Lisbeth Lundahl är redaktörer för artikelsamlingen Youth on the Move: Tendencies and Tensions in Youth Policies and Practices som tar sig an den aktuella frågan om hur unga övergår från skola till arbete eller från en utbildningsnivå till en annan.  Verket analyserar de ungas, yrkesfolkets och beslutsfattarnas syn på huruvida övergångarna lyckats eller misslyckats.

HUP:s första tidskrift är den internationellt kända och etablerade Redescriptions: Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory. Efter förläggarbytet har tidningen blivit öppen. Det första numret via HUP kom ut i december 2019.

Tilläggsuppgifter:

Anna-Mari Vesterinen, kommunikations- ja redaktionschef, Helsinki University Press, anna-mari.vesterinen@helsinki.fi