Äyräpää-priset till en outtröttlig barndiabetesforskare

Den ansedda barndiabetesforskaren, professorn i pediatrik vid Helsingfors universitet Mikael Knip har fått årets Matti Äyräpää-pris.

– Professor Mikael Knip har under hela sin karriär haft som mål att ta reda på orsakerna till barndiabetes och hur sjukdomen kan förhindras. Han har identifierat ett viktigt och svårt problem som förekommer i vår befolkning och sökt en lösning genom konsekvent och långsiktigt vetenskapligt arbete, säger Finska Läkarföreningen Duodecims styrelseordförande professor Markku Savolainen.

Knip har lett flera omfattande nationella och internationella forskningsprojekt om diabetes hos barn och unga, och genom hans arbete har man kunnat identifiera mekanismer som kan leda till uppkomsten av diabetes typ 1. De senaste åren har Knip undersökt vilken roll tarmarnas mikrobiom spelar för hur sjukdomen utvecklas.  

Knip är författare till över 550 vetenskapliga originalartiklar, och antalet citeringar till hans forskning är fler än 16 000. Han har handlett 30 doktorsavhandlingar och har vid sidan av sin forskargärning utbildat en hel generation läkare och forskare. Han har tidigare erhållit bland annat Johnny Ludvigsson-priset för sin barndiabetesforskning och Maud Kuistila-priset, som ges åt lärare som förtjänstfullt utbildat forskare inom medicin.

Knip är sedan år 2000 professor i pediatrik vid Helsingfors universitet och överläkare på Barnkliniken vid HUCS. Han leder Helsingfors universitets medicinska fakultets forskningsprogram för diabetes och obesitet och Finlands Akademis spetsforskningsenhet för molekylär systemimmunologi och fysiologi SyMMys.

Matti Äyräpää-priset är Finlands mest prestigefyllda pris för medicinsk forskning. Priset delas ut årligen på Läkardagarna, och pristagaren håller också ett föredrag. Prissumman är 20 000 euro. Pristagaren väljs av ett utskott vars ordförande är Duodecims styrelseordförande och de övriga medlemmarna representerar Duodecim, Finska Läkaresällskapet och Finlands samtliga medicinska fakulteter.

Livsgärning inom kardiologi belönades

Professor emeritus i kardiologi Markku S. Nieminen har fått Pohjolas och Suomi-bolagets medicinska pris 2017 på 20 000 euro för sin betydande livsgärning inom den finländska kardiologin.

Professor Markku S. Nieminen har under hela sin karriär varit knuten till Helsingfors universitets centralsjukhus som kardiolog, professor och överläkare, som chef för medicinska resultatenheten och senast som chef för HUCS Hjärt- och lungcentrum. Som läkare och forskare har han på ett betydande sätt bidragit till att kardiologin utvecklats som specialitet både i Finland och utomlands.  

Nieminens centrala forskningsområde har varit behandlingen av kranskärlssjukdom och hjärtinfarkt. Han gjorde de första hjärtbiopsierna i Finland i början av 1980-talet. De första ballongdilatationerna och hjärttransplantationerna i Finland genomfördes några år senare.

– Kardiologi är ett intressant och utmanande område. Jag är lycklig över att ha fått följa och bidra till utvecklingen så här länge. Under min cirka 40 år långa karriär har behandlingen gått enormt mycket framåt, säger Markku S. Nieminen.