Årets docent är teologen Henrietta Grönlund

Docentföreningen vid Helsingfors universitet har utsett docenten i kyrkosociologi, universitetslektorn i stadsteologi Henrietta Grönlund till årets docent 2017.

Henrietta Grönlund (@Henrietta_G) är en internationellt meriterad forskare som aktivt har tillämpat sina forskningsresultat både i medborgarorganisationer och i evangelisk-lutherska kyrkan.

− Henrietta Grönlund förenar forskningen och undervisningen vid universitetet med påverkansverksamhet inom andra sektorer i samhället. Dessutom är hennes undervisnings- och forskningsområde, stadsteologi ett mycket viktigt och aktuellt ämne i och med att flyttningsrörelserna går i riktning mot städerna, konstaterar Anne Nevgi som är ordförande för Docentföreningen vid Helsingfors universitet.

Forskar i hjälparbete, värderingar och välfärd

Årets docent har bl.a. forskat i ensamhet, luckor i den sociala tryggheten, frivilligverksamhet, donationer, empati och ansvarsfördelningen i välfärdssamhället samt i religionens, värderingarnas och kodsystemens betydelse i de här temana.

Grönlund har publicerat och föreläst aktivt om sina forskningsresultat både i Finland och internationellt, och har tillämpat forskningen i praktiken i arbetsuppgifter, förtroendeuppdrag och som sakkunnig i ministerier, inom kyrkan och i ett stort antal organisationer.

− Internationellt har Henrietta Grönlund medverkat i flera globala nätverk, projekt och publikationer med frivilligverksamhet, donationsverksamhet och välgörenhet på agendan.  Hon har också mottagit ARNOVAs pris till lovande unga forskare och samma förenings hedersomnämnande för sin doktorsavhandling, konstateras i docentföreningens prismotivering (ARNOVA, Association for Research on Nonprofit Organisations an Voluntary Action).

Respekt och förståelse

Grönlund känner sig hedrad över utmärkelsen.

− Jag har gjort utstickare i flera riktningar under min karriär, både genom att profilera mig med mångvetenskapliga angreppssätt och genom att ge mig in på att utforska dialogen mellan teori och praxis. Ingetdera räknas alltid som en merit i vetenskapliga bedömningar, och därför är det glädjande att man också kan se det som positivt, kommenterar Henrietta Grönlund.

Docenternas betydelse vid universitetet och i samhället värderar hon högt.

− Titeln docent är vetenskapssamhällets erkännande och därför mycket värdefullt. Docenterna tar med sin akademiska sakkunskap från universitetet till andra områden i samhället, och tar med sig tillbaka nya synvinklar t.ex. på undervisningen vid universitetet.

− För inte så länge sedan användes det nedlåtande uttrycket ”alla världens docenter” men i verkligheten är vi en betydande expertresurs.

 

Helsingin yliopiston dosenttiyhdistys – Docentföreningen vid Helsingfors universitet ry

Årets docent 2012-2016

Henrietta Grönlund i databasen Tuhat

Försvarar de svagare

Kärnan i Henrietta Grönlunds forsknings- och undervisningsprojekt är det teologiska perspektivets och religionsvetenskapens insatser när det gäller att minska polarisering, differentiering och utsatthet och öka kontakter, förståelse och medkänsla.

För närvarande deltar Grönlund i vetenskapstävlingen Helsinki Challenge i teamet CoLearning CoPassion som söker lösningar på ungas ensamhet i städerna.

Hon leder också ett forskningsprojekt tillsammans med HelsinkiMission som gäller fattigdomen i städerna. 

Grönlund representerar också Finland och Helsingfors universitet i ett samarbetsprojekt med 12 europeiska universitet, projektet Europe Engage som utvecklar en ny universitetspedagogik, Service Learning.