Årets alumn 2018 vid Medicinska fakulteten är professor Anu Kantele

Tro på er själva och på en bättre värld, säger Anu Kantele när hon vill uppmuntra sina studenter. Kantele är professor i infektionssjukdomar och Årets alumn vid Medicinska fakulteten. Utmärkelsen offentliggjordes på fakultetens årsdag den 31 januari.

Årets alumn Anu Kantele är professor i infektionssjukdomar och bedriver internationellt betydande forskning. Samtidigt lyckas hon föra forskningsfrågorna närmare medborgarnas vardag. Kantele brinner för globalt viktiga frågor, till exempel antibiotikaresistens, diarrésjukdomar och vacciner.

För tillfället arbetar Kantele också som gästprofessor vid Karolinska institutet. Under sin karriär har hon haft tillfälle att utvärdera den finländska forskningens och utbildningens styrkor ur ett internationellt perspektiv.

– Hos oss uppskattas utbildning och det satsas på kvaliteten. Inom forskningen utmärker sig finländarna genom innovativitet och sisu. Forskningen i Finland uppskattas och den upplevs som tillförlitlig. För att forskningen ska kunna påverka samhället är det viktigt att forskningskunskapen förstås och används i beslutsfattandet, säger Kantele.

Hon är känd som en aktiv aktör inom både undervisningen och det kliniska arbetet samt i olika vetenskapliga forum och expertgemenskaper. Kantele är också en ofta anlitad föreläsare och samhällsdebattör tack vare sitt aktiva grepp och förmågan att följa med sin tid.

Forskningen är en hobby och passion för Årets alumn

Anu Kantele är utbildad vid Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet. Hon tycker att utmärkelsen Årets alumn är en ära som värmer hjärtat och stärker känslan av samhörighet med yrkeskåren och fakulteten.

Nyfikenhet, tänkande, idékläckning och visionering är sådant som Kantele säger sig njuta av. Det bidrar säkert också till att hennes forskning upplevs som fördomsfri och aktuell.

– Forskning är min hobby och passion. Ibland krävs det verkligt detektivarbete för att ställa en diagnos och det är fascinerande, säger Kantele.

Fakultetens alumner har en betydande roll också för studenterna, eftersom de via alumnerna kan bekanta sig med olika karriärmöjligheter och reflektera över sina egna val. Professor Kantele uppmuntrar sina studenter att ha ett öppet sinne, hålla nyfikenheten vid liv och ta chanser när de kommer.

– Åk utomlands, nätverka, tro på er själva och på en bättre värld. Våga ifrågasätta och förändra världen!

Kantele, som beskrivs som en inspirerande lärare och kollega, är ett levande exempel på hur viktigt respekt för andra och samarbete är i arbetslivet.