Arcadas rektor emeritus Henrik Wolff fick Helsingfors universitets förtjänstmedalj i brons

Henrik Wolff belönas för sina betydande insatser för utvecklingen av högskolesamarbetet på svenska i Finland.

Helsingfors universitets prorektor Pertti Panula överräckte medaljen vid universitetet den 7 juni 2018.

– Samarbetet med Henrik Wolff inom huvudstadens högskolesamarbete samt inom den nationella samordningsdelegationen för den svenska högskoleutbildningen har varit av särskilt stor betydelse för Helsingfors universitet, säger prorektor Panula.

Yrkeshögskolan Arcada och Helsingfors universitet har under Henrik Wolffs tid som rektor samarbetat både inom undervisning och inom ramen för samarbetet Helsingforsalliansen mellan svensk- och tvåspråkiga högskolor i huvudstadsregionen. Därtill har Henrik Wolff bidragit till universitetets utveckling genom sitt engagemang i delegationen för den svenska verksamheten vid Helsingfors universitet under åren 2010-2016. Delegationen fungerar som en länk mellan universitetet och samhället. Dess huvuduppgiften är att främja den svenskspråkiga undervisningen och forskningen genom att tillföra Helsingfors universitet impulser och information från samhället.

Helsingfors universitets bronsmedalj beviljas till personer och organisationer som på ett förtjänstfullt sätt verkat för universitetet. Medaljen är formgiven av Kalervo Kallio år 1957.

För mera information:

Prorektor Pertti Panula: pertti.panula@helsinki.fi, 02941 57664.