Alla vinner på ökad internationell samverkan

– Unga som studerat utomlands är förändringsagenter i sin egen kultur, säger kommunikationsdirektör Elina Lehtinen från CMI. När studenterna återvänder till sitt hemland från Finland för de med sig nordiska värderingar. En sådan utveckling gagnar även Finland på lång sikt.

– Det är verkligen viktigt att vi får fler internationella studenter till Finland, säger Elina Lehtinen som direktör med ansvar för kommunikation och medelsanskaffning vid konfliktlösningsorganisationen Crisis Management Initiative (CMI). Innan Lehtinen kom till CMI hann hon arbeta i USA, Mellanöstern och Storbritannien. Utöver sin examen från Helsingfors universitet har hon också en magisterexamen från Harvard Kennedy School.

Som alumn vid två universitet har Lehtinen sett betydelsen av internationella studier ur många perspektiv. När studenterna återvänder till sitt hemland från Finland bär de med sig allt de lärt sig här och för nordiska värderingar till sitt hemland: jämlikhet och jämställdhet, uppskattning av bra utbildning samt tanken om allas lika möjligheter att ta sig fram i livet.

– Unga som studerat utomlands är förändringsagenter i sin egen kultur, säger Lehtinen. Många internationella studenter börjar jobba inom förvaltning och business i sitt hemland och förnyar sitt land genom sitt arbete. Denna utveckling som stabiliserar samhällena och ökar förståelsen gagnar även Finland på lång sikt, betonar Lehtinen.

Internationella studenter ger det finländska samhället färska infallsvinklar och tankar

Det finländska samhället behöver olika synsätt och utbyte av tankar från andra delar av världen, framför allt från områden utanför Europa. Internationella studenter är ett bra exempel på hur internationella möten berikar det finländska universitetssamfundet och hela samhället. Interaktionen med finländska studenter ger upphov till vänskapsförhållanden, och nya vänner innebär att också deras hemland kommer närmare, säger Lehtinen.

– Via kontakter av det här slaget försvinner vår värsta fiende, nämligen fördomarna.

Vi måste jobba för att internationella studenter ska kunna stanna en längre tid i Finland, eftersom deras kunnande och expertis skulle vara till nytta för det finländska affärslivet och för hela samhället. Arbetspraktik och möjlighet att få jobb är då av största vikt.

Internationell erfarenhet öppnar dörrar

Enligt Lehtinen och flera av hennes studiekamrater från Harvard innebär studier utomlands att man växer som människa och skapar globala nätverk som är till nytta under hela karriären.

– Min internationella arbetserfarenhet och mina studier utomlands har öppnat dörrar för mig och erbjudit tillfällen som inte annars skulle ha varit möjliga.

Lehtinens arbetsplats, CMI, är ett utmärkt exempel på en internationell arbetsgemenskap. Nästan hälften av organisationens 80 medarbetare kommer från olika delar av världen, och mer än 20 nationaliteter finns representerade. Den andra halvan av personalen består av finländare, men också av dem har nästan alla jobbat utomlands. Det krävande och internationella arbetsfältet förutsätter att CMI-medarbetarna förstår olika kulturer, kan agera i en internationell kontext och är språkkunniga.

Lehtinen vill uppmuntra Helsingfors universitet att satsa allt mer på internationalitet på alla nivåer. Förutom internationella studenter bör även internationella forskare och gäster i högre grad integreras i universitetsgemenskapen och få möjlighet att dela med sig av sitt kunnande till hela samhället. I en global värld är mångsidiga, internationella möten en resurs för alla.