20 sökande till anställningarna som prorektor vid Helsingfors universitet

Utöver de sökande som lämnat in sin ansökan inom utsatt tid kan ytterligare sökande inbjudas genom kallelse.

Vid ansökningstidens utgång hade 20 personer sökt anställningarna som prorektor vid Helsingfors universitet:

Tom Böhling
Med.dr Tom Böhling är prefekt för Medicum-enheten vid Helsingfors universitets medicinska fakultet och professor i patologi.

Paula Eerola
Fil.dr Paula Eerola är dekanus för Helsingfors universitets matematisk-naturvetenskapliga fakultet och professor i experimentell partikelfysik.

Alexander Elkin
Mag. Alexnder Elkin är grundare av och verkställande direktör för iCityGuide.

Said Irandoust
Fil.dr Said Irandoust är konsult för utvecklandet av högskolesektorn i Sydostasien. Han har varit rektor för Borås universitet åren 2001-2005 och rektor för Asian Institute of Technology åren 2005-2013.

Laura Kolbe
Fil.dr Laura Kolbe är professor i europeisk historia vid Helsingfors universitets humanistiska fakultet.

Atte Korhola
Fil.dr Atte Korhola är professor i miljöförändring vid Helsingfors universitets bio- och miljövetenskapliga fakultet.

Hanna Korsberg
Fil.dr Hanna Korsberg är professor i teatervetenskap vid Helsingfors universitets humanistiska fakultet.

Sari Lindblom
Fil.dr Sari Lindblom är Helsingfors universitets prorektor och professor i universitetspedagogik.

Hannu Nieminen
Fil. dr Hannu Nieminen är dekanus för Helsingfors universitets statsvetenskapliga fakultet och professor i kommunikationspolitik.

Kai Nordlund
Fil.dr Kai Nordlund är prefekt för avdelningen för fysik vid Helsingfors universitets matematisk-naturvetenskapliga fakultet och professor i fysik.

Jussi Pakkasvirta
Pol.dr Jussi Pakkasvirta är prefekt för avdelningen för kulturforskning och prodekanus vid Helsingfors universitets humanistiska fakultet och professor i region- och kulturstudier.

Heikki Patomäki
Pol.dr Heikki Patomäki är professor i internationell politik vid Helsingfors universitets statsvetenskapliga fakultet.

Petri Pellikka 
Fil.dr Petri Pellikka är professor i geoinformatik vid Helsingfors universitets matematisk-naturvetenskapliga fakultet.

Juha Raitio
Jur.dr Juha Raitio är professor i Europarätt vid Helsingfors universitets juridiska fakultet.

Ashok Kumar Ramadoss
Fil.dr Ashok Kumar Ramados är biträdande professor vid Coimbature Institute of Technology i Coimbatore i Indien.

Annamari Ranki  
Med.dr Annamari Ranki är professor i hud- och könssjukdomar vid Helsingfors universitets medicinska fakultet.

Khadijeh Rezaie
M.A. Khadijeh Rezaie är kläd- och väskdesigner.

Leif Schulman  
Fil.dr Leif Schulman är direktör för Naturhistoriska centralmuseet (LUOMUS) vid Helsingfors universitet.

Hanna Snellman
Fil.dr Hanna Snellman är dekanus för Helsingfors universitets humanistiska fakultet och professor i etnologi.

En sökande vill inte att deras namn publiceras. Utöver de sökande som lämnat in sin ansökan inom utsatt tid kan ytterligare sökande inbjudas genom kallelse.

I enlighet med universitetets instruktion beslutar styrelsen om valet av prorektorer, deras antal och uppgifter på framställning av rektorn i juni. Prorektorerna tillträder den 1 augusti 2018 och deras mandatperiod är högst fem år.