19 sökande till anställningen som rektor vid Helsingfors universitet

Rektorns mandatperiod är fem år 1.8.2023–31.7.2028.

19 personer sökte anställningen som rektor vid Helsingfors universitet inom den utsatta tiden (16.1.2023).

De som har lämnat in en offentlig ansökan är:

Dmitry Gultsev
Sabahudin Hadzialic
Mika Hämäläinen
Maryam Irani
Adam Jagiello-Rusilowski
Camilla Josephson
Jari Matias Kinaret
Sari Lindblom
Hamid Masud
Jukka Tapio Mähönen
Marke Johanna Mäkelä
Kai Nordlund
Kimmo Nuotio
Sami Pihlström
Wayne Plourde
Umasankar Saha
Anira Shakeel
Kalle-Antti Suominen
Anna-Mari Walls

I enlighet med universitetslagen har rektorn till uppgift att svara för att universitetets uppgifter sköts ekonomiskt, effektivt och på ett resultatrikt sätt samt svara för uppgifternas vidare utveckling. Den som väljs till rektor ska ha doktorsexamen, omfattande kännedom om universitetsvärlden samt insikt i forsknings- och utbildningspolitiken, mångsidiga samarbetskontakter som omfattar intressenter och en gedigen ledarerfarenhet.

Universitetets styrelse väljer en rektor för en period på högst fem år från 1.8.2023. I januari väljer styrelsen de sökande som går vidare till den första intervjurundan. Namnen på dessa personer och mer information om ansökningsprocessen publiceras i slutet av januari. Efter den första intervjurundan väljer styrelsen ut de främsta sökandena som intervjuas av universitetskollegiet 9.3.2023. Enligt planerna väljs rektorn vid slutet av mars 2023.