Juridiska fakultetens alumnevenemang – Rätten till hälsa och de ekonomiska utmaningarna

Välkommen att delta i Juridiska fakultetens alumnevenemang den 25 mars 2024 i Tankehörnan.

Rätten till hälsa är en het potatis. Välfärdsområdenas svaga ekonomi, svårigheterna med att rekrytera personal, vanvården inom äldreboenden och regeringens sparplaner har debatterats flitigt den senaste tiden. De inhyrda läkarnas höga löner och planerna på att lägga ner regionala sjukhus har skapat rubriker och retat upp många. Nu är det dags att diskutera ämnet både ur ett juridiskt och ekonomiskt perspektiv.

Förverkligas patientens rätt att få hälso- och sjukvård av god kvalitet i praktiken? Och vilken ställning har de privata vårdtjänsterna efter vårdreformen?

Välkommen att delta i Juridiska fakultetens alumnevenemang där vi diskuterar situationen inom social- och hälsovårdssektorn nu och i framtiden ur juristens perspektiv.

När: 25.3. klockan 17–19 

Var: Tankehörnan

Anmäl dig via den här länken.

Program:

17.00 Kaffe och tilltugg
17.15 Välkommen, dekanus Johanna Niemi, Helsingfors universitet
17.30 Diskussion: Rätten till hälsa och de ekonomiska utmaningarna. Diskussionen modereras av journalisten Anu Partanen. Medverkande:

  • Ilkka Haavisto, forskningschef vid Näringslivets delegation Eva
  • Toomas Kotkas, professor i offentlig rätt
  • Lasse Lehtonen, professor i hälsorätt

18.30 Fri samvaro