Vetenskapsmuseet Lågans nya utställning lämpar sig för alla, oavsett kostvana

Den 17 maj 2024 öppnar utställningen Mat till alla vid Helsingfors universitets vetenskapsmuseum Lågan. Utställningen belyser vetenskapen bakom vår mat och utmanar oss att reflektera över våra uppfattningar om mat. I och med att den nya utställningen öppnas står även museets nya utställningscentrum färdigt.

Vetenskapsmuseet Lågans utställning Mat till alla öppnas i Helsingfors universitets huvudbyggnad fredagen den 17 maj. I utställningscentret, som ligger på gatunivå, visas också den permanenta utställningen Eld och lågor för vetenskap som öppnades i höstas. I utställningscentret betjänas kunderna av en ny museibutik.

Mat till alla

Utställningen Mat till alla beskriver bakgrunden till den aktuella diskussionen om mat genom att lyfta fram forskningens betydelse. Utställningen Mat till alla bjuder på en stor portion vetenskapshistoria smaksatt med lite humor.

Ren och säker mat är nuförtiden en självklarhet i Finland. I vårt land har det inte rått hungersnöd på över 150 år. Å andra sidan har finländarnas kost förändrats enormt på kort tid. Tidigare arbetade forskare med att bekämpa hunger och brister. Numera löser forskningen nya frågor, och matvalen väcker känslor. Vi är inte nödvändigtvis medvetna om hur vetenskapen har påverkat vår mathistoria eller vad våra uppfattningar om mat bygger på. 

– Museernas unika uppgift är att inspirera människor att bekanta sig med olika saker och fenomen i det förflutna, nutiden och framtiden samt erbjuda kunskap om dem. På så sätt stöder museerna den offentliga diskussionen och förståelsen. För oss som vetenskapsmuseum är det viktigt att lyfta fram varför och på vilket sätt forskning har påverkat matproduktionen och styrt konsumtionen. Vi hoppas att Mat till alla uppmuntrar människor att föra en konstruktiv diskussion om mat, berättar museichef Miia-Leena Tiili

Utställningens färgglada illustrationer har gjorts av illustratören Sanna Mander. De tecknade karaktärerna föreställer olika matfigurer och en berömd vetenskapsman vid namn Virtanen. I texterna används delvis klarspråk för att så många som möjligt ska ha lätt att förstå innehållet. Förutom svenska finns texterna på finska och engelska. Forskare från olika vetenskapsområden har deltagit i att sammanställa utställningen.

Museet är nu mer tillgängligt

Färdigställandet av det nya utställningscentret utgör del av en omfattande renovering av det som tidigare var Helsingfors universitetsmuseum och i dag är Vetenskapsmuseet Lågan. Renoveringen inleddes år 2019 när universitetets kulturhistoriska föremålssamlingar flyttades till nya lokaler. I de ändamålsenliga lokalerna är samlingarna i säkert förvar och mer tillgängliga än tidigare. I och med utställningscentret får museet tillgång till en välutrustad lokal för tillfälliga utställningar, något som möjliggör en mångsidig utställningsverksamhet. Museet producerar mångvetenskapliga utställningar i samarbete med forskarsamhället. Den verksamhet som bedrivs vid Vetenskapsmuseet Lågan är en del av universitetets samverkan med samhället, vetenskapskommunikation och vetenskapsfostran.

Mat till alla i Vetenskapsmuseet Lågan 17.5.2024–26.10.2025. Fabiansgatan 33, Helsingfors. Öppet tisdag till onsdag kl. 12–16, torsdagar kl. 12–20, fredag till lördag kl. 12–16.

Under den internationella museidagen, den 18 maj 2024, är det fritt inträde till utställningscentret och Observatoriet. 

Vetenskapsmuseet Lågan belyser vetenskapens, konstens och stjärnhimlens underverk. Vetenskapsmuseet Lågan har tre besöksmål: utställningscentret i universitetets huvudbyggnad, Observatoriet och Ritsalen.

Mer information om det renoverade museet och utställningen Mat till alla
Kuratorer och styrgrupp för utställningen Mat till alla

Utställningen och dess innehåll har producerats av Helsingfors universitets vetenskapsmuseum Lågan, arbetsgrupp Pia Vuorikoski, Aaro Sahari, Helena Hämäläinen, Paula Kyyrö, Katariina Pehkonen, Susanna Hakkarainen, Miia-Leena Tiili

Konceptutveckling

Vetenskapsmuseet Lågans och Pentagon Design Oy

Visuell design och layout

Taina Väisäinen och Jovana Lukic, Takt Oy 

Ilona Ilottu och Janne Koivu, Dog Design Oy 

Illustrationer

Sanna Mander

Styrgrupp 

Helsingfors universitets professorer Antti Sukura och Maria Fredriksson-Ahomaa, Veterinärvetenskapliga fakulteten; Mari Sandell och Marina Heinonen, Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten; Johanna Mäkelä och Taru Lindblom, Pedagogiska fakulteten.