Una Europas mikromerit inom hållbarhet: Utbildning av framtidens hållbarhetsledare – för Finland och övriga världen

I dagens värld är hållbarhetskompetens ett grundläggande krav. Att erbjuda utbildningsmöjligheter för att uppnå detta är ett arbete som ständigt pågår vid Helsingfors universitet. Genom deltagandet i Una Europa, en europeisk universitetsallians, intensifieras nu arbetet: över gränser och vetenskapsområden.

Una Europa sammanför 11 europeiska universitet för att samskapa och bygga framtidens universitet. I detta ingår att utveckla gemensamma utbildningsinitiativ och ett av de senaste initiativen är Una Europas gemensamma mikromerit inom hållbarhet. Syftet är att visa hur komplex och sammanflätad frågan är med hjälp av en tvärvetenskaplig, kreativ och mångfacetterad metod.

Men vad är ett mikromerit-program? Laura Riuttanen, universitetslektor i atmosfärvetenskap och akademisk ledare för Una Europas mikromerit inom hållbarhet, förklarar:

”En mikromerit är ett nytt format för kontinuerligt lärande som för närvarande utvecklas inom hela EU. Grundtanken är att världen förändras snabbt och för att kunna följa med måste vi alla kontinuerligt lära oss mer. Det räcker inte med att studera för en examen i 20-årsåldern och sedan arbeta på ett och samma sätt till pensionen. Vi måste alla uppdatera vår kunskap och mikromeriterna ger flexibla möjligheter att lära oss längs vägen.”

Una Europas mikromerit inom hållbarhet ger studenter specifika möjligheter att studera fem olika MOOC-kurser (Massive Open Online Courses) som ger dem en introduktion till hållbarhet, biodiversitet, klimatförändring, politisk ekonomi och konst. Kurserna samskapas av Helsingfors universitet, Universitetet i Bologna och Jagiellonian University i Krakow.

Flexibelt och öppet lärande är nödvändigt för att kunna adressera de hållbarhetsfrågor som vi står inför idag. Alla kommer inte att studera för att bli experter inom hållbarhetsvetenskap, men vi behöver alla ha grundläggande kunskaper om hållbarhet för att gemensamt kunna driva fram förändring. Det räcker inte heller att vi uteslutande förbereder studenter i Finland på en sådan övergång, vi måste samarbeta för att garantera att hela världen får tillgång till denna kunskap. Una Europa har skapat möjligheter till engagemang med nya partner för att utöka målet om hållbarhetskunskap för alla.

Maciej Grodzicki är ekologisk ekonom och forskare vid Jagellonska universitetet i Kraków. Han har arbetat som teammedlem i mikromeritprogrammet för att tillföra perspektiv som låter studenterna ifrågasätta och kritiskt utvärdera tillståndet och strukturen för våra ekonomiska modeller och samhällsmodeller.

”Vi har en tendens att behandla ekonomin som något som bara är en naturlig del av samhället. Mina kollegor och jag har en mycket bredare syn. Vi behandlar inte ekonomin på ett teknokratiskt sätt, utan ser den som en samhällsprocess, där olika grupper kämpar mot varandra för att genomföra kollektiva åtgärder. Exempel på sådana grupper är sociala rörelser, klimatrörelser, olika samhällsgrupper, urfolksrörelser och så vidare. Den kampen är avgörande för det sätt som ekonomin organiseras på men också för hur den samverkar med miljön och är inbäddad i miljön mer övergripande.”

Francesco Spampinato, historiker i nutidskonst och visuell kultur och biträdande professor vid universitetet  i Bologna, har ansvarat för arbetet med MOOC om hållbarhet och konst. Det kanske inte är så svårt att förstå hur politiska och ekonomiska system påverkar vårt arbete för att skapa mer hållbara samhällen, men vilken roll har konsten?

”Konsten hjälper oss att se saker på nya sätt och frammanar reaktioner. Den kan också hjälpa oss att förstå vårt förflutna och vår samtid samt ge oss visioner om framtiden. Människor tycker inte att konstnärer ska erbjuda lösningar. Men ibland har konstnärer, filmskapare och arkitekter en visionär approach, de spekulerar om framtiden. Det är viktigt eftersom det föregriper möjliga scenarier som kan aktivera makthavare, aktivera människor att göra en förändring, ta ställning och föreställa sig nya former av förändringar i samhället. Lösningar är å ena sidan helt spekulativa, visionära och futuristiska och å andra sidan av mycket praktisk natur och funktionell natur, som krävs för att uppnå förändring.”

Genom att arbeta tillsammans över gränser, vetenskapsområden och kulturer kan vi öka effekten och omfattningen av vår forskning och utbildning. Det är nödvändigt för att garantera en framtid där alla kan leva. Grundläggande kunskap om hållbarhetsfrågor måste bli allmängods och normaliseras för allmänheten. Eller som Laura Riuttanen hävdar:

”Jag tycker faktiskt att undervisning är det bästa sättet att förändra samhället. På våra universitet undervisar vi tusentals studenter varje år. Om vi kombinerar kunskapen som kommer från universiteten med kraften i att utbilda dessa tusentals studenter skulle universiteten verkligen kunna bli drivkraften för hållbarhetsomställningen, särskilt om vi förenar våra krafter.”

Modulen omfattar följande kurser:

1. Introduction to Sustainability 3 ECTS

2. Climate.now 2 ECTS

3. Biodiversity.now 2 ECTS

4. Political Economy of Sustainability 2 ECTS

5. Sustainability and the Arts 1 ECTSFör mer information om programmet och hur man genomför det, se https://microcredential-sustainability.una-europa.eu/overview.

För mer information om hur du kan slutföra kursen, besök Open Universitys webbplats

Lyssna också på en podcast från förra hösten om samarbetet med Una Europa om hållbar utveckling : https://www.una-europa.eu/stories/podcast-10-sustainability