Sustainability Science Days 2023 blir allt mångsidigare och utvidgas till fyra dagar

Evenemanget för hållbarhetsvetenskap som arrangeras den 23–26 maj erbjuder tiotals intressanta presentationer och workshoppar. En del av evenemangen är det möjligt att delta i även på nätet.

 

Sustainability Science Days är ett engelskspråkigt vetenskapsevenemang med fokus på hållbarhetsfrågor. Evenemangets rötter sträcker sig mer än tio år tillbaka i tiden till HENVI Science Day. Åren 2017 och 2018 arrangerades evenemanget av Helsingfors universitets institut för hållbarhetsvetenskap (HELSUS). Sedan dess har också Aalto-universitetet deltagit i arrangemanget.

Evenemanget har sedan förra året vuxit från att pågå i två dagar till att nu sträcka sig över fyra dagar. En av orsakerna till det här är att det kom in över dubbelt så många förslag på ämnen för presentationer och workshoppar jämfört med senast.

– Vi insåg att vi har ett stort antal bra ämnen och att inget annat än traditionerna begränsar evenemangets längd. Vi beslöt oss alltså för ett fyra dagars evenemang, berättar koordinator Sophia Hagolani-Albov som arbetar vid både Helsingfors universitet och Aalto-universitetet.

Sammanlagt kring femtio presentationer eller workshoppar

Sustainability Science Days börjar på tisdagen den 23 maj med program som anknyter till vetenskapskommunikation och hållbarhetsfostran. Under de två påföljande dagarna kommer det egentliga konferensprogrammet att bestå av ett fyrtiotal delvis parallella presentationer från olika områden inom hållbarhetsvetenskapen. Evenemangets sista dag består av olika paneldiskussioner och workshoppar vid Helsingfors stadshus och i Tankehörnan.

– I år samarbetar vi till exempel för första gången direkt med Helsingfors stad och FN:s University World Institute for Development Economics Research i diskussionsforumet Sustainable Cities.

För dem som har svårt att välja bland de många presentationerna utarbetar arrangörerna färdiga förslag på scheman. Det här gör det lättare för dem som är intresserade av ett visst ämne att kunna delta i de presentationer och workshoppar som är mest intressanta för dem.

Målet är inspirerande möten

Under de två föregående åren arrangerades Sustainability Science Days helt i hybridform. Nu är målet att få deltagarna att träffas och utbyta tankar i verkliga möten.

– Under alla konferensens dagar finns det evenemang som det är möjligt att delta i även på nätet, men den största delen av programmet är avsedd för dem som deltar på plats, berättar Hagolani-Albov.

Det utlovas anföranden som väcker intresse och diskussioner, inte minst av huvudtalarna professor Ioan Fazey från University of York, CEO Tuuli Kaskinen från Climate Leadership Coalition, professor Lassi Linnanen från Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT, biträdande professor Tuuli Mattelmäki från Aalto-universitetet och professor Andy Stirling från University of Sussex.

Evenemanget riktar sig även till alumner och inflytelserika personer

Sustainability Science Days och dess föregångare har traditionellt främst varit riktade till forskarsamhället. Det här kommer det att bli en ändring på redan nästa år då fler aktörer både inom och utanför universitetsorganisationerna är med och arrangerar evenemanget.

– Det här är ett viktigt steg för Sustainability Science Days eftersom hållbarhetslösningar skapas genom samarbete. Vi ser med spänning fram emot att få involvera till exempel universitetets alumner, eftersom det öppnar helt nya möjligheter för oss. I fortsättningen kommer vi att kunna sprida forskningsbaserad information om hållbarhet till en allt större publik, konstaterar Sophia Hagolani-Albov.