Studeranden utvecklade miljöidéer för Skanslandet

Samla regnvatten, gör havsvattnet till dricksvatten, låt turister pumpa vatten genom att trampa på en motionscykel: sådana lösningar för vattenförsörjningen i tävlingsförslaget från Helsingfors universitets studenter föll juryn i smaken vid Rena Skanslandet-tävlingen.

Hedersomnämningen och priset på 1500 euro var en glad överraskning, säger universitetslektor Olli Ruth från Institutionen för geovetenskaper och geografi vid Helsingfors universitet. Ruth handledde studerandena.

Det nya naturmålet krävde fräscha idéer

Helsingfors stad och Forststyrelsen publicerade tävlingen Det rena Skanslandet på våren 2016. Den öppna tävlingen ville hitta hållbara lösningar och aktörer för vatten- och energiförsörjningen samt avfallshanteringen på Skanslandet och Kungsholmen, efter att de två öarna framför Helsingfors efter en lång paus igen öppnades för allmänheten våren 2016.

Under kommande år väntas en ökande mängd besökare, och man vill förverkliga kommunaltekniken på öarna enligt smart and clean-principen.

12 förslag kom in till Det rena Skanslandet-tävlingen, och resultaten publicerades den 1 september. Huvudpriset gavs till två förslag som planerats av ett flertal företag.

Hedersomnämning fick signaturen Islanders, som visade sig bestå av 20 studeranden från Helsingfors universitet. De hade utvecklat sitt tävlingsbidrag under våren 2016, som ett kursprojekt i geografi i Gumtäkt.

Tänkande på djupet

De studerande gjorde kalkyler och intervjuade experter samt löste problem i smågrupper, säger gruppledarna Anna-Maria Virkkala och Riikka Oittinen. Juryn berömde det heltäckande och grundliga slutresultatet.

I den slutliga realiseringen kommer vi sannolikt att förena de bästa idéerna från olika tävlingsbidrag, säger juryns talman Bruce Oreck.

Forststyrelsen har hundratals naturmål, och inom vatten- och energiförsörjningen samt avfallshanteringen för dem alla vill man småningom gå mot en mera självförsörjande och hållbar lösning, så tävlingsbidragen kommer att utnyttjas i en större omfattning.

Tävlingen kan föra med sig att företagen som deltog får nya projekt och studenterna nya forskningsobjekt.

För nästa vår planerar vi en ny problemcentrerad kurs, där vi söker efter ett liknande område som är aktuellt ur stadsutvecklingssynpunkt, säger lärarna som ansvarar för kursen, Olli Ruth och Rami Ratvio.

Det rena Skanslandet-tävlingen

Resultaten för Det rena Skanslandet-tävlingen:  http://www.helsinkikanava.fi/www/kanava/fi/videot/video?id=3042

Man kan bekanta sig med tävlingsbidragen på Alla Sea Pool i september 2016 http://www.allasseapool.fi/

Läs mera: http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/yritykset/kilpailukyvyn-kehittaminen/Kehittamistoiminta/puhdas-vallisaari/

Yliopisto-lehti 10/2012: Rapistuva aarresaari https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/rapistuva-aarresaari