Juristen i hållbarhetssammanhang – har vi förmågan att skapa nya lösningar?

Välkommen att delta i Juridiska fakultetens alumnevenemang den 20 mars 2023 i Tankehörnan!

Klimatet är den allvarligaste risken för ekonomin på tio års sikt. Den här bedömningen gjorde World Economic Forum i sin färskaste rapport om globala hotbilder. Klimatriskerna påverkar affärslivet och ekonomin på alla plan – innebär det att också juridiken får en ny roll?

Hur ser den nära framtiden ut med tanke på de nya kraven som ställs på oss? Å andra sidan håller helt nya affärsmöjligheter på att uppstå där klimatkapitalet och klimatändringen beaktas på nya vis. Behöver vi nya verktyg och ny kunskap för att kunna ta vara på de nya möjligheterna och klarar juristutbildningen av att svara på de nya kraven?

Juristens roll är central även i den här frågan – anmäl dig alltså till Juridiska fakultetens alumnevenemang!

När: 20.3.2023 klockan 17­–19

Var: Tankehörnan

Anmäl dig via den här länken

Program:

17.00 Kaffe och tilltugg 

17.15 Välkomsthälsning, prodekanus Juha Raitio

17.30 Debatt: Juristen i hållbarhetssammanhang

  • Affärslivets perspektiv: Taru Uotila, chef för juridiska ärenden, Aspo 
  • Styrelseproffsets perspektiv: Leena Linnainmaa, generalsekreterare, Director’s Institute Finland 
  • Miljöorganisationernas perspektiv: Raija-Leena Ojanen, juridisk rådgivare, WWF 
  • Ansvarsrapportering och tolkning av regleringsmiljön: Timo Kaisanlahti, arbetslivsprofessor, Helsingfors universitet 
  • Väteekonomins perspektiv: Jenni Borg, specialist, P2X Solutions 

18.30 Fri samvaro