Helsingfors universitet erbjuder sina studenter ett allt bredare utbud av hållbarhetsstudier

Teman för de nya kurserna är till exempel hållbar hälsa och hållbar rymd.

Utbudet av hållbarhetsundervisning vid Helsingfors universitet kompletterades år 2023 med nya disciplinspecifika hållbarhetskurser.

– Det är viktigt att studenterna kan hitta meningsfulla hållbarhetsperspektiv också inom områden där hållbarhetskompetens inte tidigare har haft en framträdande roll, säger projektets ledare Tuija Veintie vid Institutet för hållbarhetsvetenskap HELSUS.

– Vi vill ge våra studenter möjlighet att förvärva kunskaper och färdigheter som de kan använda till att bemöta komplicerade globala problem, fortsätter Veintie.

De nya kursernas teman omfattar bland annat hållbar rymd, hållbar hälsa, hållbarhetsfostran och relationen mellan kemi och cirkulär ekonomi. Kurserna är frivilliga. Trots att kurserna har en disciplinspecifik inriktning är en del av dem öppna för alla studenter vid Helsingfors universitet. Vissa kurser kan genomföras i den öppna universitetsundervisningen.

En tvärvetenskaplig kurs inom konstforskning fick beröm av studenterna

En kurs som bryter ny mark är hållbarhetskursen inom konstforskning som ordnades som ett pilotprojekt i slutet av 2023. Kursen ordnades som flerformsundervisning i samarbete med den öppna universitetsundervisningen.

Professor Arto Haapala och experten Noora-Helena Korpelainen är nöjda över att intresset för kursen var stort. På basis av responsen var kursen ett önskat tillägg till undervisningsutbudet, och i fortsättningen är det meningen att kursen ska ordnas varje år.

– Kursens mångvetenskapliga upplägg fick särskilt beröm. För flera studenter gav kursen också insikter om deras eget områdes betydelse inför framtidens utmaningar, berättar Korpelainen.

Kursen kombinerar hållbarhetsfrågor med estetik, teatervetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap, film- och televisionsforskning och konsthistoria.

– Kursen ger studenterna praktisk erfarenhet av att arbeta inom ett multidisciplinärt forskningsfält och ger dem förmåga att utveckla ett kritiskt förhållningssätt gentemot såväl frågor inom det egna området som hållbarhetsfrågor utanför konstforskningen, säger Korpelainen.

Kursen Hållbar hälsa startade som ett pilotprojekt och ska nu bli en MOOC

Universitetet har beviljat finansiering för utveckling av nya hållbarhetskurser som en del av sitt större projekt för att stärka hållbarhetskompetensen. Kursutvecklingen har även stötts på annat sätt.

I den tidiga planeringen av kursen Hållbar hälsa medverkade experter inom läkemedel och hållbar läkemedelsbehandling från flera fakulteter. Universitetslärare Ilkka Miettinen från Farmaceutiska fakulteten samarbetade med projektet Global Campus som specialiserat sig på experiment inom webbaserad undervisning.

– Global Campus hjälpte finslipa kursens webbpedagogik och skapa en ramberättelse som av responsen att döma får studenterna att engagera sig i de självständiga webbstudierna, säger Miettinen nöjt.

Miettinen ansökte också om och fick såddfinansiering som gjorde det möjligt att fortsätta utveckla kursen. År 2024 började kursen för tredje gången. Kursen kan väljas av vem som helst som studerar vid Helsingfors universitet. En öppen webbversion av kursen för en lämplig mooc-plattform (Massive Open Online Course) är under arbete.

Världens enligt uppgift första professor i hållbar farmaci inleder sitt arbete vid Farmaceutiska fakulteten i år. Miettinen anser att professuren kommer att öppna helt nya möjligheter att integrera hållbar utveckling i undervisningen och forskningen.

Stort urval av hållbarhetsstudier

Helsingfors universitet har under de senaste åren satsat på att öka studenternas hållbarhetskompetens, och utbudet av hållbarhetsundervisning har utökats: 

  • Universitetet erbjuder en mångvetenskaplig hållbarhetskurs (3 sp) som är öppen för alla studenter.  Sedan i höstas ordnas kursen som självstudier, vilket gör det ännu flexiblare att genomföra kursen.
  • Via universitetssamarbetet Una Europa kan studenterna också genomföra en mikromerit i hållbarhet. Mikromeriten finns på Una Europas webbplats.
  • Nätverket Climate University som koordineras av Helsingfors universitet erbjuder flera öppna webbkurser.
  • Universitetet deltar i Nätverket för hållbarhetsstudier genom vilket studenterna kan hitta sådana studieavsnitt om miljö-, hållbarhets- och ansvarsteman som inte finns vid den egna hemhögskolan. 
  • Våren 2024 börjar en 60 studiepoängs specialiseringsutbildning i klimatexpertis som är arbetslivsorienterad och innehåller olika vetenskapsområdens nyaste forskningskunskap om klimatförändringen.