Inbjudan till hållbarhetsseminarium för att hedra professor Jari Niemeläs livsverk och avtäckningen av hans porträttet 5.11 2022

Välkommen till ett hållbarhetsseminarium för att hedra professor Jari Niemeläs livsverk och till avtäckning av hans porträttet den 5 november 2022 klockan 12.15.  

Evenemanget hålls i Helsingfors universitets huvudbyggnad, Alexandersgatan 5 i Helsingfors. Husets tillgängliga ingång är från innergården på Universitetsgatan. 

På hållbarhetsseminariet president Tarja Halonen, generalsekreterare för Finlands kommission för hållbar utveckling Eeva Furman, universitetslektor Johan Kotze samt prorektor Tom Böhling belyser professor Jari Niemeläs livsverk.

I samband med tillställningen avtäckades Jari Niemeläs porträtt. Porträttet är målat av konstnären Markku Järvelin.  

Vi ber vi er anmäla er till evenemanget senast den 26 oktober 2022.

Jari Niemelä, professor i stadsekologi, var rektor för Helsingfors universitet 2018-2022 och gick i pension i slutet av våren. Han avled i en långvarig sjukdom vid 64 års ålder den 5 juli 2022.

Jari Niemeläs minne kan hedras genom att utöka Helsingfors universitets hållbarhetsfond. En minnesdonation till hållbarhetsfonden kan göras på webben eller som girering till Helsingfors universitets fonder Nordea: IBAN = FI15 1660 3001 0767 70, BIC = NDEAFIHH.  Som reference ber vi er att ange Hållbarhetsfonden, till minne av Jari Niemelä, donatorns namn och kontaktuppgifter.

Mer information

Maija Roitto

ledningens assistent

maija.roitto@helsinki.fi

tfn 02941 22210