Borreliabakteriernas mekanism för att kringgå människans immunförsvar upptäckt
Forskare vid Helsingfors universitet har upptäckt en ny mekanism med vilken fästingspridda borreliabakterier kringgår människans immunförsvar.

En undersökning vid Helsingfors universitet som gjorts under ledning av docent Taru Meri har avslöjat en mekanism med vilken borreliabakterierna kan kringgå människans immunförsvar. Mekanismen verkar vara särskilt betydande i nordamerikanska bergsområden och i fråga om återfallsfeber-borrelia, som förekommer i vissa delar av Afrika.

– Vårt fynd öppnar helt nya möjligheter för att man till exempel med hjälp av vaccin eller läkemedelsbehandling ska kunna förhindra att borreliabakterier kringgår människans immunförsvar, berättar Konstantin Kogan vid Institutet för bioteknik vid Helsingfors universitet.

Borreliabakterien attackerar immunförsvarets komplementsystem. Komplementsystemet är en endogen och proteinbaserad mekanism som verkar i blodserumet hos alla människor. Dess främsta uppgift är att förstöra patogener, bland annat genom att punktera dem och hjälpa andra delar av immunförsvaret. Komplementsystemet regleras av flera proteiner på cellytan och i blodserumet.

– En av borreliabakteriernas viktigaste sjukdomsalstrande mekanismer är deras förmåga att kringgå komplementsystemet genom att binda till sig människans egen komplementreglerare, ett protein som kallas faktor H. Faktor H:s huvudsakliga uppgift är att skydda människans celler och strukturer. Borrelia har utvecklat flera proteiner som faktor H binder sig till, berättar Meri vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten.

Framför allt borreliaproteinet FhbA analyserades i undersökningen. H-faktorns bindning till FhbA på borreliabakteriens yta bildar ett skydd mot människans immunförsvar.

Forskarna analyserade genomen hos över hundra olika arter av Borrelia och fann att alla arter som orsakar återfallsfeber och minst en art som orsakar borrelios har mycket likartade FhbA-proteiner.

Undersökningen genomfördes under ledning av docent Taru Meri vid Institutet för bioteknik och i forskningsprogrammet för molekylära och integrativa biovetenskaper (Bio- och miljövetenskapliga fakulteten), i samarbete med professor Adrian Goldmans (HiLIFE, Institutet för bioteknik) och docent Karita Haapasalos forskningsgrupper (Medicinska fakulteten) som arbetar vid Helsingfors universitet. Meri är klinisk forskare vid Finlands Akademi samt avdelningschef för gendupliceringslaboratoriet på företaget Vita Laboratoriot.

Ursprunglig artikel:

Konstantin Kogan, Karita Haapasalo, Tommi Kotila, Robin Moore, Pekka Lappalainen, Adrian Goldman, Taru Meri. Mechanism of Borrelia immune evasion by FhbA-related proteins. PLOS Pathogens. https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1010338