”Studielivet i Finland är bättre än i Sverige” – ny podd lyfter upp studerandes åsikter om språk, politik och grupparbeten

Hur märker man av de subtila kulturella skillnaderna mellan Sverige och Finland? Ska finskspråkiga lyssna på Sås och Kopp och svenskspråkiga på Anssi Kela för att uppnå språklig jämlikhet? Och hur syns partipolitiken bland studerande idag?

Studentrådet är en ny poddserie som gjorts av studenter på kursen Poddproduktion och radio. Namnet Studentrådet har två betydelser: dels syftar det på att det är studenter som diskuterar samhällsaktuella ämnen, dels ger studenterna råd i anknytning till temat.  

Bekanta dig med poddens fyra första avsnitt nedan – och glöm inte att lyssna!  

Grupparbeten: Lärarnas favorit – studerandes mardröm 

I Studentrådets första avsnitt går diskussionen om grupparbeten het mellan programledarna Isac Norrgård och Ronja Stenberg. För- och nackdelar, egna erfarenheter och rollerna i ett grupparbete är bara några av de samtalsämnen som tas upp till diskussion i avsnittet. 

Dynamiken mellan programledarna är både inbjudande och ärlig. Det blir tydligt att de känner varandra sedan tidigare. Gamla minnen från gymnasiedagarna varvas med färskare erfarenheter från mindre lyckade grupparbeten.  

För att få in lite fler perspektiv begav sig reporter Anna Palmqvist ut på fältet för att intervjua Helsingfors universitets prorektor Kai Nordlund, som gav svar på varför grupparbeten är så populära i undervisningen.  

– Man vill bort från den traditionella katederundervisningen, där man har en lärare som talar och en massa studerande som sitter passivt och lyssnar, berättar Nordlund. 

Podden är producerad av Einar Zilliacus, reporter är Anna Palmqvist och i studion sitter Isac Norrgård och Ronja Stenberg. 

De bästa råden för en sverigesvensk som vill studera i Finland 

I det andra avsnittet av Studentrådet avslöjar vi sanningen om skillnaderna mellan att studera i Sverige och i Finland. I studion sitter Emma Presley från Sverige och Saga Kari från Finland. De bjuder på livliga diskussioner och personliga reflektioner. De tar lyssnarna med sig genom olika aspekter av studentlivet i Finland. Emma ger en inblick i den spännande och ibland utmanande övergången till att studera i ett nytt land. Saga försöker bena ut och förstår vad de faktiska skillnaderna egentligen är. 

- I Stockholm träffas man under svampen och i Helsingfors träffas man under klockan utanför Stockmann, skrattar Emma. 

Studentrådet blir den här gången inte bara en plats för att dela information och insikter om studielivet, utan också en plattform för att skapa en starkare koppling mellan svenskar och finlandssvenskar. Vi delar samma språk, eller gör vi det på riktigt? 

Med en härlig dos av humor och skratt bjuder de in lyssnarna till en underhållande stund där de reflekterar över den spännande och berikande studiemiljön och vardagen i Helsingfors. Och hur mycket begriper Emma egentligen när vi använder finlandismer? 

I Studentrådet: Emma Presley och Saga Kari (programledare), Alexandra Heerman (reporter) och Maria Rökman (producent). 

Hur ska vi förändra attityden gentemot svenskan i Finland?  

I tvåspråkiga Finland finns det en del negativa attityder mot svenskan. Språket som skolämne intresserar allt färre finskspråkiga och på högsta politiska nivå finns det också negativa attityder. I det tredje avsnittet av Studentrådet funderar Edvin Ekman och Indiana Cedergren på hur man kan ändra finskspråkigas attityder till svenskan i Finland.  

– Ofta börjar svenskspråkiga samtal på finska eftersom de antar att den andra inte kan svenska. Jag försöker ge de finskspråkiga en chans att öva sitt andra inhemska språk och jag brukar därför presentera mig på svenska, säger Edvin. 

– Vi borde stärka samarbetet mellan finsk- och svenskspråkiga skolor för att barn ska komma i kontakt med båda nationalspråken i ung ålder, föreslår Indiana.  

För att bättre förstå hur finskspråkiga ser på svenskan, intervjuar reporter Ida Holappa studenterna Vilma Niskanen och Mira Mansikkaniemi. Båda har valt att studera på svenska trots att de har finska som modersmål.  

Vilma lyfter upp att ju fler språk man kan, desto fler möjligheter finns det på arbetsmarknaden.  

– Om man behärskar både finska och svenska, kan man arbeta i alla nordiska länder, tillägger Edvin.  

Producent för avsnittet är Eva Hällsten.  

Från korridorprat till årsfester – en inblick i politiken i studielivet 

Politik smyger sig alltmer in i de studerandes dagliga diskussioner både på och utanför campus. Vissa känner sig bekväma med att öppet berätta om sina åsikter, medan andra helst håller dem för sig själva. I det fjärde avsnittet av Studentrådet diskuterar Venla Torsner och Henrika Sievänen hur politik syns i deras skolvardag. 

– Jag har märkt att det har börjat komma upp mera politik i studielivet till exempel på efterfester. Också när man rör sig i matsalen kan man höra politiska kommentarer eller namn på politiker, säger Henrika. 

I avsnittet diskuteras också att universitet och studentföreningar ska hålla sig neutrala om politik, men att det här kan vara krävande för skolor som undervisar i samhällsvetenskaper.  

– Ibland tycker jag att de syns i undervisningen att det är vissa värderingar som här ses som normen som lärs ut. Medan i andra skolor skulle de här sakerna ses mer som åsiktsfrågor eller värdeladdade frågor, säger Venla. 

För att få fler aspekter på politik i skolor, och möjligheter att påverka under studietiden, intervjuar reportern Emelie Jungner HUS-delegat Otto Stenman. De diskuterar bland annat hur partipolitiken syns på deras möten. 

–  Partipolitiken är för det mesta i skymundan på våra möten, men den finns ”på ett undersyrande plan”. Och om man läser mellan raderna kan man nog höra saker som syftar på en specifik politisk inriktning och på partipolitik, säger Stenman. 

Producent för avsnittet är Tomas Törn.