Radiokol avslöjar biobränslefusk

Radiocarbon Analytics Finland visade med hjälp av radiokolanalys att ett bränsle innehöll bara 2,7 procent biomaterial istället för de 80 procent som försäljaren påstod.

I höstas fick dateringslaboratoriet ett bränsleprov av en utländsk kund. Enligt mätningarna var andelen biomaterial i provet låga 2,7 procent. I diskussioner med kunden kom det fram att företaget som de fått provet av hade hävdat att bränslet innehåller 80 procent biobränsle.

Analysen av andelen biomaterial i bränslet baserar sig på radiokolets (14C) spridning via näringskedjan från atmosfären till organismerna.

I all biomassa, dvs. allt levande, ansamlas radiokol från atmosfären via fotosyntesen och näringskedjan. När en organism dör ansamlar den inte längre radiokol, utan mängden radiokol börjar minska. I fossilt material finns det inte längre någon radiokol kvar. Biobränsle produceras av organiskt material, så det innehåller alltid radiokol.

Man kan mäta andelen biomaterial genom att analysera hur mycket radiokol det finns i provet. Man kan t.ex. mäta hur mycket förnybar biodiesel man har blandat i en fossil diesel, eller kontrollera att etanolen i en blandning av bioetanol och bensin verkligen är organisk.

Metoden för att mäta andelen biomaterial kan också utnyttjas t.ex. för att analysera kraftverkens rökgaser. I prover av koldioxid från den rök som kommer ur skorstenarna kan man mäta hur mycket biobränsle ett kraftverk har bränt under en viss tid eller mäta andelen biomaterial i bioplaster. I praktiken kan metoden användas för att analysera allt material som innehåller kol.

I framtiden kommer behovet av exakta och tillförlitliga mätmetoder att öka, i och med att den internationella klimatpolitiken betonar att fossila bränslen ska bytas ut mot förnybara. Radiokolanalys med acceleratormasspektrometer kan vara en lösning. Med hjälp av metoden kan man till och med skapa en miljömärkning för andelen biomaterial till stöd för bioekonomin.

Radiocarbon Analytics Finland RACAF

RACAF är Helsingfors universitets naturhistoriska centralmuseum Luomus och Matematisk-naturvetenskapliga fakultetens institution för fysiks samorganisation. RACAF forskar i radiokolanalys i anknytning till mätningar av andelen biomaterial och tillhandahåller därtill relaterade analystjänster.

Luomus dateringslaboratorium administrerar mätningarna och behandlar proverna. Själva radiokolanalysen görs med Institutionen för fysiks acceleratormasspektrometer (AMS). Institutionen för fysiks partikelaccelerator TAMIA används som en mycket känslig masspektrometer i analysen av koncentrationen av radiokol. AMS-utrustningens exakthet är av internationell toppklass, så den passar utmärkt för att mäta andelen biomaterial i bränsle. Helsingfors universitets processer för 14C-analyser ackrediteras för närvarande.

Mer information:

Antto Pesonen

Kvalitetssamordnare

RACAF

p. 050 3187 301

antto.pesonen@helsinki.fi

Markku Oinonen

Enhetschef, docent

Naturhistoriska centralmuseet Luomus

p. 050 3187 302

markku.j.oinonen@helsinki.fi

Vesa Palonen

Post doc-forskare, docent

Institutionen för fysik

p. 02941 50010

vesa.palonen@helsinki.fi