Prideveckan vid universitetet: djärva förebilder

”Förebilder” är temat för årets Helsingfors Pride som flyttades till hösten på grund av undantagssituationen. Med anledning av Prideveckan ordnar Helsingfors universitet en rad evenemang som är öppna för alla. Trots att förebilder spelar en viktig roll gör jämlikheten inga framsteg om inte strukturerna ändras, understryker forskardoktor Riikka Taavetti.

Prideveckans evenemang vid Helsingfors universitet

Utöver den traditionella flaggningen för jämlikhet på samtliga campus ordnar universitetet flera virtuella evenemang om jämlikhet. Evenemangen är öppna för alla.

Djärva förebilder vid universitetet fredag 11.9 kl. 9.00–10.30

På evenemanget presenteras modiga förebilder och annat i universitetsvärlden som ibland förpassas till marginalen i t.ex. de etablerade medierna. Arrangörer är universitetets jämställdhets- och likabehandlingskommitté och Helsingfors universitets bibliotek. Evenemanget hålls på finska, svenska och engelska. Diskussionen går att följa i Tankehörnans livesändning.

Coffee/Tea with Pride tisdag 8.9 kl. 15–16.30

Tankehörnan ordnar diskussionen Coffee/Tea with Pride via Zoom. Välkommen att diskutera teman som berör HBTIQA+ vid universitetet. Diskussionen hålls på finska och engelska.

LGBTIQ+ People of Faith Virtual Seminar 10–11.9

Ett seminarium för interreligiös dialog ordnas via Zoom. Helsingfors universitet deltar i arrangemangen. Evenemanget är på engelska.

Gemenskapens stöd för modiga förebilder

Forskardoktorn i politisk historia Riikka Taavetti forskar i den finländska sexualforskningens gränsöverskridande vetenskapshistoria och dess uppfattningar om sex och sexualitet. Forskningen äger rum inom ramen för forskningsprojektet Syntyvyyden politiikka, seksuaalisuuden asiantuntijat ja inhimilliset kokemukset sotien jälkeisessä Suomessa.  Riikka Taavetti säger att förebilder kan synliggöra sådant som annars förblivit osynligt i en gemenskap. Taavetti konstaterar emellertid att förebilderna inte ensamma ska behöva bära ansvaret för att lyfta fram jämställdhets- och jämlikhetsfrågor. I en gemenskap ska alla uppleva det som sin uppgift att ta upp missförhållanden, i synnerhet de som har en hög ställning.

Strukturer både möjliggör och hindrar jämlikhet

När det gäller jämlikhet och mångfald vid universitetet understryker Riikka Taavetti strukturernas betydelse:

– Å ena sidan skapar de tydliga tillvägagångssätt och markerar att det är allas vår sak att främja jämställdhet, jämlikhet och likabehandling. Å andra sidan kan strukturerna också vara diskriminerande om de inte beaktar mångfalden i gemenskapen. Då uppstår frågan om vem dessa strukturer är avsedda att tjäna, säger Taavetti.

Som ett litet men viktigt exempel på strukturer som beaktar mångfald lyfter Taavetti fram unisex-omklädningsrummen som tillkom efter renoveringen av Unisports motionscenter på Centrumcampus. Omklädningsrummen erbjuder icke-binära motionärer en plats att byta kläder och bidrar samtidigt till att skapa en kultur där alla kan känna sig välkomna.

Visa hänsyn, ta saker till tals och upplys dig själv

Enligt Riikka Taavetti kan alla vid universitetet främja en mångfaldsbejakande kultur i sitt dagliga arbete genom att fundera över vem deras arbete tjänar. Alla kan också påtala missförhållanden som de konfronteras med i vardagen och skaffa sig kunskap om hur jämlikhet kan främjas.