Petra Kouvonen ny rektor för Svenska social- och kommunalhögskolan

Petra Kouvonen har valts till rektor för Svenska social- och kommunalhögskolan för perioden 1.8.2024-31.12.2027.

Petra Kouvonen valdes till ny rektor för Soc&kom under högskolans styrelsemöte 11.6.2024 på basis av beredningsgruppens förslag.

Kouvonen är doktor i sociologi från Helsingfors universitet. Hon arbetar för tillfället som direktör för Itla, Självständighetsjubileets barnstiftelse. Stiftelsens syfte är att främja och stödja välbefinnandet, jämlikheten och ställningen samt en god framtid för barn och barnfamiljer i Finland.

Jobbet som rektor för Soc&kom ledigförklarades på basis av ett styrelsebeslut i mars 2024, efter att nuvarande rektor Tuomas Martikainen meddelade att han lämnar uppgiften för en position som professor i religionsvetenskap vid Åbo universitet.

Ytterligare information:

Beata Segercrantz, styrelsens vice-ordförande 
0504488832 
beata.segercrantz@helsinki.fi

Petra Kouvonen,  
041 455 2280