Över 4 miljoner euro till Helsingfors universitet för Norden-forskning

Forskningskonsortiet Reimagining Norden in an Evolving World (ReNEW) har beviljats ca 4,3 miljoner euro av Nordforsk. Konsortiet bestående av sex universitet leds av Centrum för Nordenstudier vid Helsingfors universitet och strävar efter strategiskt samarbete som skapar ny information om och ett nytt perspektiv på Norden, såväl inifrån som globalt.

Norden har attraherat ett förnyat globalt intresse det senaste årtiondet. Nordens konkurrenskraft och innovationer i samspel med jämlikhet och välfärd har bl.a. fått tidningen Economist att utnämna Norden till The Next Supermodel.

– De nordiska länderna ligger alltid i toppen i olika internationella mätningar, men vi har inte stannat upp och funderat på innebörden och värdet av det här. Detta borde undersökas, säger konsortiets ledare, professor i Nordenstudier Peter Stadius vid Helsingfors universitet.

– Vi behöver experter som kan svara på den ökande efterfrågan på information om den nordiska samhällsmodellens särdrag och i kritisk anda skapa ny och betydelsefull information om Norden.

Konsortiet representerar samhälls- och humanistiska vetenskaper och samlar ihop redan välfungerade forskargrupper från allt mellan litteraturvetenskap och juridik. Förutom Helsingfors universitet består konsortiet av universitet i Oslo, Islands universitet, Aarhus universitet, Södertörns högskola och handelshögskolan i Köpenhamn. Det tvärvetenskapliga konsortiet skapar starka samarbetsformer inom såväl forskning som utbildning på magisternivå och samhällelig växelverkan.

– Vi har länge studerat världen omkring oss, men vi har inte skapat mycket information om vårt egna nordiska samhälle. Det finns en global efterfrågan, säger Stadius.

ReNEW strävar efter att vara det ledande centret för toppforskning och –undervisning inom teman som nordiskt samarbete, kön och jämlikhet, socialpolitik, välfärd och arbetsmarknad, nordisk demokrati och förvaltning, mångkulturalism och integration, mångfald och globalisering.

Mer information:

Professor Peter Stadius

peter.stadius@helsinki.fi, +358504484081

Centrum för Nordenstudier CENS

Helsingfors universitet med i tre Nordforsk-konsortium

Nordforsk är en organisation under Nordiska ministerrådet som finansierar och främjar nordiskt samarbete inom forskning och forskningsinfrastruktur. Totalt finansierade Nordforsk sex universitetskonsortium med över 18 miljoner euro inom programmet Nordic University Hubs.

Förutom ReNEW som Helsingfors universitet leder, är universitetet partner i konsortierna NordPlantNordic POP och Nordic Consortium for CO2 Conversion.