Innovationspriset för kvinnor går till Päivi Myllärinen, doktor i livsmedelsvetenskaper

Mottagare av årets innovationspris för kvinnor är Päivi Myllärinen, doktor i livsmedelsvetenskaper. Priset överräcktes av riksdagens talman Paula Risikko. Päivi Myllärinen har utvecklat nya mejeriprodukter och i det arbetet kombinerat biotekniska och termomekaniska metoder.

Ett viktigt element i hennes forskning och produktutveckling är naturens egna katalysatorer, det vill säga enzymer, och hon har varit banbrytande när det gäller att utnyttja enzymer inom mejeriindustrin. Päivi Myllärinen har använt enzymer och en bred kombination av termomekaniska enhetsprocesser i mjölkbehandlingen och därmed tagit fram en helt ny mejeriteknik. Hennes fördomsfria forsknings- och utvecklingsarbete har stor framtidspotential, bland annat för att i utvecklingen av funktionella livsmedel dra nytta av den nyaste forskningen kring tarmens mikrobiota.

Med sina innovationer har Päivi Myllärinen medverkat till att avsevärt höja mjölkens förädlingsvärde. Hon har utvecklat helt nya mejeritekniska metoder och med hjälp av dem tagit fram en rad produkter för ett flertal målgrupper. Samtidigt har hon kunnat förutse den växande trenden för vegansk och vegetarisk kost och utnyttjat sin kompetens inom spannmålsteknik för att utveckla de första växtbaserade alternativen till mjölkprodukter. Päivi Myllärinen arbetar på Valio.

Riksdagens innovationspris högtidlighåller årsdagen av allmän och lika rösträtt den 1 juni. Innovationspriset är 110 000 euro och det delas ut 2017, 2018 och 2019. Priset tilldelas en kvinna eller en grupp kvinnor för en vetenskapligt betydande teknisk eller ekonomisk innovation.

Teknikakademien TAF har hållit i trådarna för prisprocessen och riksdagens kanslikommission har valt pristagaren bland de mest meriterade kandidaterna.

För närmare information kontakta Maija-Leena Paavola, riksdagens generalsekreterare, maija-leena.paavola(at)riksdagen.fi.