Gravgården i Iin Hamina berättar om anpassning till miljön

Den medeltida gravgården i Iin Hamina vid Ijo älv i Norra Finland upptäcktes av en slump. I en färsk undersökning utreddes isotopsammansättningen i tänder som påträffats på gravgården. De visade sig befolkningen klarade sig I Ijo på 1400- och 1500-talen trots lilla istiden.

Gravgården upptäcktes 2009 i samband med rörarbeten och utgrävningarna som genomfördes senare leddes av Titta Kallio-Seppä.  Utgrävningarna visade att åtminstone 290 personer ha gravlagts på området.

Med hjälp av fynden och kol-14-analyser kunde gravgården dateras till 1400- och 1500-talen, samma tid som det rådde en ovanligt kall period i Finland kallad lilla istiden.

I undersökningen som nu har publicerats mättes kvävets och kolets isotopsammansättningar i kollagenet i tänder från 11 personer. Mätningarna som gjordes på små prover av tandbenet berättar om kosten.

Av isotopsammansättningarna kan man se om kosten har varierat, eller om en person har levt under långvarig fysisk stress som kan orsakas av hunger eller sjukdom. Isotoperna berättar om fysiologisk stress, t.ex. näringsbrist, eftersom den påverkar kvävets isotopsammansättning och lämnar spår i människans individuella tandarkiv.

I forskningsmaterialet upptäcktes spår av stress endast hos en individ, som också hade en diet som avvek från de andras.

Undersökningen visar att det i Iin Hamina troligtvis fanns något som gjorde att man klarade sig, trots att klimatet var kallare än idag.

– Kosten har huvudsakligen varit densamma år efter år, från tidig barndom till vuxen ålder, och man kunde inte upptäcka några överraskande förändringar i isotopförhållandena. Det betyder alltså att det fanns ett sätt att klara sig trots det kalla klimatet i Ijotrakten, konstaterar forskaren Maria Lahtinen från Naturhistoriska centralmuseet Luomus som hör till Helsingfors universitet.

Variationer i en individs isotopsammansättning är möjligen ett tecken på näringsbrist, men samtidigt hade denna individ också en avvikande kost i jämförelse med de andra.

Undersökningen har publicerats i den ansedda tidskriften Radiocarbon.

Ytterligare information:

Maria Lahtinen, FD, forskningskoordinator, Naturhistoriska centralmuseet Luomus, Helsingfors universitet, 045 679 4940,  maria.lahtinen@helsinki.fi

 

maria.lahtinen@helsinki.fi

Original artikkeln i Radiocarbon: Isotopic Evidence for Environmental Adaptation in Medieval Iin Hamina, Northern Finland