Forskning lyfter fram medborgarnas klyftor och bubblor

Helsingfors universitet utsågs till ledare för fyra forskningskonsortier i Rådet för strategisk forskning vid Finlands Akademis utlysning. Tre av dem finns vid Statsvetenskapliga fakulteten och ett vid Pedagogiska fakulteten. Ledarna för konsortierna som beviljades finansiering är Anu Kantola, Reetta Toivanen, Janne Hukkinen och Kai Hakkarainen.

Professor Anu Kantolas konsortium Tackling Biases and Bubbles in Participation (BIBU) ska undersöka medborgarnas möjligheter och sätt att delta i politiskt beslutsfattande i ett samhälle som står inför globala förändringar.

Medborgarskapets klyftor och bubblor (BIBU) utreder hur globala förändringar som ekonomins strukturförändringar, urbanisering och migration förändrar medborgarnas politiska handlingsförmåga, intressen och känslor.

– I fråga om känslor kommer vi att undersöka var det finns hopp och var pessimism, och hur människor upplever tillhörighet, berättar konsortiets ledare Anu Kantola, professor vid Helsingfors universitet.

Utöver medborgarnas bubblor undersöks också beslutsfattarnas eventuella bubblor.

Inom BIBU undersöks också hur det politiska beslutsfattandet svarar på förändrade intressen i politiska frågor och strider som kommer att bestämma framtiden för den nordiska välfärdsmodellen.  

Finland som demokratiinkubator

Konsortiets mål är att profilera Finland som en internationellt intressant demokratiinkubator.

– Vi uppdaterar demokratin med olika försök och plattformar, t.ex. försök med deltagande budgetering och plattformar för lagberedning, berättar Kantola.

Kantola anser att demokrati är det bästa sättet att utveckla samhället. Hennes konsortium arbetar på en bred översikt över vad medborgarskap innebär.

Undersökningen ska hjälpa BIBU att fokusera på klyftor och bubblor som är hinder för deltagande. BIBU skapar ny kunskap tillsammans med medborgarsamhället, intressegrupper, beslutsfattare, näringslivet och tjänstemän. BIBU utvecklar också inkluderande innovationer som digitala diplomater, förlikningspaneler och delaktighetsdialoger och kurser för beslutsfattare.

– Digitala diplomater är antitroll. Vi testar virtuell verklighet i en digital kommitté, förklarar Kantola.

Idéns ursprung i fakulteten

Uppslaget till BIBU kommer från Statsvetenskapliga fakultetens breda forskningsfält där i synnerhet samarbetet mellan kommunikation, politik, sociologi och konsumentforskning inspirerade till att bryta traditioner.

– Det känns bra att få bedriva mångvetenskaplig forskning på riktigt. Vi överskrider också fakultetsgränserna, bl.a. med inslaget av psykologi, konstaterar Kantola.

BIBU beviljades sammanlagt 4,9 miljoner och Helsingfors universitets andel är 2,2 miljoner euro under finansieringsperioden 1.9.2017–31.8.2021.

Ytterligare information:

Anu Kantola

050 5834644

anu.kantola@helsinki.fi

Fyra av Rådet för strategisk forsknings projekt till Helsingfors universitet

Äldre universitetslektorn Reetta Toivanens konsortium All youth wants to rule their world (ALL-YOUTH) forskar kring unga människor uppfattningar om en hållbar framtid och hållbar tillväxt och välfärd.

Professor Janne Hukkinens Creative adaptation to wicked socio-environmental disruptions (WISE) vill förbättra beslutsfattandet och bedömningen av besvärliga ekosociala förändringar och förbättra Finlands förmåga att klara av och anpassa sig till förändringar.

Professor Kai Hakkarainens (HU) konsortiums forskning Growing Mind: Educational transformations for facilitating sustainable personal, social, and institutional renewal in the digital age (GrowingMind) ska med hjälp av högklassig forskning stödja förnyelsen av skolor och lärare i Finland.

Forskningshelheter utsågs nu till tre nya strategiska forskningsprogram. I programmen  Föränderlig förvaltning och aktivt medborgarskap, Anpassning som förutsättning för hållbar tillväxt och Nycklar till hållbar tillväxt börjar sammanlagt tretton forskningskonsortier.

Antalet ansökningar till de tre programmen var 93, och 32 konsortier kallades till en andra ansökningsrunda. Ansökningarna som deltog i den slutliga utlysningen bedömdes i två olika paneler, den ena bedömde den vetenskapliga kvaliteten och den andra panelen bedömde projektens samhällspåverkan i förhållande till programmets målsättningar.