Företagarutbildning startar vid Humanistiska fakulteten

Företagarkursen behandlar bland annat hur man marknadsför och ställer upp målsättningar för företaget. Det finns ett stort behov av denna utbildning, säger universitetslektor Pia Olsson.

Kursen Humanister som företagare startar vid Humanistiska fakulteten under vårens fjärde undervisningsperiod.

Kursen riktar sig till fakultetens studenter som avlägger magister- eller doktorsexamen och är den första i sitt slag. Under kursen sporras och utbildas studenter som överväger att bli företagare. Lärare på kursen är Terhi Ainiala, Laura Kolbe och Pia Olsson som alla har egen erfarenhet av att vara företagare under 2010-talet. Kolbe var en av grundarna av Helsinki Walks Oy.  Ainiala och Olsson är verksamma i företaget Tositarina (”en sann historia”).

– Traditionellt sett har personer som utexaminerats från det humanistiska området sällan blivit företagare, berättar universitetslektorn i finska språket Terhi Ainiala.

– Firmanamn (på finska toiminimi) förekommer exempelvis inom språkvetenskap och historia, men det är betydligt mer sällsynt med företag som sysselsätter flera personer och till sin bolagsform är aktiebolag eller andelslag.

– Dessutom betonar kursen fördelarna med nätverkande både med studenter från olika vetenskapsområden och med alumner från vår egen fakultet, konstaterar Laura Kolbe som är professor i europeisk historia.

Under kursen delas studenterna in i smågrupper och tar fram en plan för att grunda företag. Då får de bland annat fundera över företagets verksamhetsfält, målsättningar, företagsform och marknadsföring.

Utöver de egna övningarna ingår också anföranden av experter som ger insikter i humanistföretagande. Expertanförandena består av humanistföretagare som besöker kursen och videoinspelningar eller podcaster som lärarna skapat med hjälp av resurser från fakultetens framtidsfond. Kursen ger också en översikt över vilka färdigheter som behövs i framtidens arbetsliv.

Alumnerna deltar i genomförandet av kursen

Under hösten 2020 arrangerade kursens lärare en planerings- och nätverkssammankomst för Humanistiska fakultetens alumner som redan är företagare eller är intresserade av att bli företagare. Då gavs alumnerna också möjlighet att anmäla sig som mentorer för kursens studenter eller delta i kursen som gäster. Ett flertal alumner kommer att delta. Målsättningen är också att upprätthålla och bygga upp ett nätverk för dem som är intresserade av humanistiskt företagande.

– Det finns ett stort behov av en kurs som sporrar till humanistiskt företagande, säger Pia Olsson, universitetslektor i etnologi.

Traditionellt sett har humanisterna sysselsatts i den offentliga sektorn, men på grund av minskad finansiering av dessa arbetsplatser måste man finna nya sysselsättningsmetoder. Enligt forskarna är en metod att lyfta fram företagande som ett realistiskt alternativ.

– Det här innebär att man fostras in i en företagarkultur men också att man lär sig vissa grundfärdigheter som behövs som företagare, konstaterar Ainiala.

Forskarna säger att kännedomen om det humanistiska området och kulturens inverkan inte syns tillräckligt väl i företagsvärlden. Detta märks till exempel som konstgjorda varumärken eller när ett företag bortser från sin egen historia.

– Humanistiskt företagande är en metod att lyfta fram betydelsen och effekterna av kulturell, språklig och historisk förståelse inom samhällets olika sektorer, säger Olsson.

Förståelse för de egna styrkorna förbättrar sysselsättningen

Enligt en utredning som Helsingfors universitet gjorde år 2017 fick endast sex procent av de utexaminerade studenterna från Humanistiska fakulteten år 2011 sin huvudsakliga inkomst från företagande. Vid samma tidpunkt svarade 50 procent av humanisterna att de varit arbetslösa efter utexamineringen. För hela universitetets del var motsvarande arbetslöshetssiffra 33 procent. Av de svarande humanisterna ansåg 95 procent att företagande inte hade lyfts fram som ett karriäralternativ under utbildningen.

– I småskaliga undervisningsexperiment där vi knutit studier inom det humanistiska området till behov inom företagande, har responsen från studenterna varit mycket positiv och entusiastisk, berättar Kolbe.

– Detta visar att studenterna inom området är villiga att överväga också nya karriäralternativ.

Historieforskaren Eeva Kotioja uppmuntrar humanister att delta i kursen.

– För min egen del var företagande ett relevant karriäralternativ redan under studietiden. Jag har upplevt företagande som en möjlighet att mångsidigt kunna delta i olika forskningsprojekt och som en metod att ha kontroll över den egna vardagen och karriären.

Kotioja har varit med i Helsinki Walks Oy:s verksamhet ända sedan starten. Enligt henne består det humanistiska arbetslivet ofta av korttidsjobb och projekt, men om man har ett eget företag är det enklare att kontrollera den egna karriärutvecklingen.

– Mest hjälp skulle jag ha behövt i papperskriget när jag grundade företaget och för att få grepp om bokföringen och andra finansiella frågor. Det är fint att det nu erbjuds en sådan här kurs.

Under kursen Humanister som företagare får studenterna en bild av sin egen mångsidiga kompetens och möjlighet att fundera på och testa företagsidéer tillsammans med andra.

– Det här kanske leder till nya humanistföretag, säger Ainiala entusiastiskt.

– Åtminstone utlovas lärdomar, kunskap och färdigheter inom företagande och projektarbete samt ett branschöverskridande samarbete med olika aktörer.

Kursanmälan öppnar 16.2.

Läs också: Vad kan humanister erbjuda företag? En hel del, konstaterade några forskare som tänker grunda en egen firma