Bloggar är optimala plattformar för nationalistisk politisk kommunikation

En färsk doktorsavhandling vid Helsingfors universitet visar hur högerpopulistiska politiker i Finland och Sverige använder politiska bloggar för att nå ut till potentiella väljare med nationalistiska budskap.

I avhandlingen undersöker politices magister Katarina Pettersson bloggtexter av Sannfinländarnas och Sverigedemokraternas medlemmar mellan åren 2007 och 2015. Pettersson har analyserat bloggtexter av tre grupper inom partierna; respektive partis invandringsfientliga falang, partiernas kvinnoförbund samt texter av Sverigedemokrater med invandrarbakgrund eller som tillhör en etnisk minoritet. Avhandlingen bidrar med insikter om hur socialpsykologiska fenomen som identitetskonstruktion, indelning i grupper av ”vi och dem” samt övertalningsstrategier som vädjar till känslor, nostalgiska minnen och ”sunt förnuft” är inbegripna i mobiliseringen av väljare.

Resultaten visar att genom bloggarnas (audio)visuella, digitala och kommunikativa funktioner har skribenterna möjlighet att presentera socialt känsliga och till och med rasistiska politiska budskap utan att själva vara tvungna att uttryckligen ta ställning till ämnet i fråga. Det innebär att politiska budskap – förutom i text – även kan förmedlas genom bilder, videomaterial, länkar till annat innehåll och genom en dialog mellan bloggaren och läsaren. Tack vare dessa funktioner utgör bloggar optimala plattformar för nationalistisk politisk kommunikation.

– Bloggarna möjliggör förmedling av slagkraftiga och trovärdiga politiska argument som vädjar till läsarnas känslor medan de samtidigt skyddar politikern från beskyllningar om rasism, säger Pettersson.

Konfrontation och martyrskap

Avhandlingen visar att invandringsfientlig politisk retorik i svenska och finska högerpopulistiska bloggar präglas förutom av vredesutbrott mot invandrare också av beskyllningar och nedvärderingar riktade mot politiska motståndare. Genom att beskylla politiska motståndare, framförallt den politiska vänstern och representanter för media, för att svartmåla högerpopulistiska partier påtar sig bloggaren en martyrroll, vilket får de politiska antagonisterna att framstå som folkförrädare.

­– Talaren själv kan iklä sig rollen som hela folkets – i synnerhet den ”vanliga” finländarens eller svenskens – räddare, säger Pettersson.

Den invandrarfientliga retoriken visade sig vara likartad i Finland och Sverige. Retoriken utnyttjar dock landsspecifika nationella symboler och kollektiva minnen som argument mot invandring och mångkultur.

Avhandlingen vidgar sitt fokus från vita mäns invandrarfientliga retorik till att också undersöka kvinnor och politiker med invandrarbakgrund eller etnisk minoritetstillhörighet i högerpopulistiska partier. I dessa politikers retorik framställs högerpopulistiska partier som kvinno- och invandrarvänliga, medan politiska motståndare, framförallt feminister och förespråkare av mångkultur, framställs som kvinnofientliga och rasister.

– Nationalistisk diskurs i politiska bloggar stannar inte i bloggosfären. Den når också de traditionella medierna och påverkar därmed den allmänna samhälleliga och politiska debatten. För att vi bättre ska förstå uttrycksformerna och följderna av detta behövs mer socialpsykologisk forskning kring politisk bloggdiskurs, säger Pettersson.

-

Pol. mag. Katarina Pettersson disputerar 9.6.2017 kl. 12 vid Statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet med avhandlingen ” Save the nation! A social psychological study of political blogs as a medium for nationalist communication and persuasion”. Disputationen äger rum i Helsingfors universitets huvudbyggnad, sal 13, Fabiansgatan 33.

Doktorsavhandlingen publiceras också elektroniskt på E-thesis.

Dis­pu­tan­dens kon­takt­upp­gif­ter:

Endast per e-post:

Katarina Pettersson, katarina.pettersson@helsinki.fi