Antirasistisk fostran i Finland ligger på medborgarorganisationernas ansvar

Mångkulturell fostran i Finland har många svagheter som underbyggs av förenklade föreställningar om att annorlunda är mindre värt och att finländsk kultur är något särskilt. Också integreringen av invandrarna i den finländska livsstilen skapar problem.

Ifall man ökar mängden antirasistisk fostran i Finland, måste utgångpunkten vara att man erkänner förekomsten av rasism och söker metoder att motverka rasism på alla fronter och områden av livet, säger pedagogie magister Aminkeng A. Alemanji, som disputerar i ämnet vid Helsingfors universitet.

Den första forskningen om antirasistisk fostran i Finland

 Aminkeng A. Alemanji undersöker som första person i Finland vad finländsk antirasistisk fostran är begreppsligt, metodologiskt och praktiskt. På det begreppsliga planet analyserar Alemanji teoribildningen kring antirasismen, hur vi förstår rasism och varför den förståelsen tar de former den gör, och vilka utmaningar och eventuella fördelar som kan uppnås om man ändrar på befintliga antirasistiska strategier.

– Jag undersöker hur antirasistisk fostran i Finland går till och hur det kunde göras annorlunda säger Alemanji.

Problemet ligger i strukturer, inte hos individen

I sin forskning lyfter Alemanji fram fyra centrala sammanlänkade perspektiv. De är finländsk exceptionalism, vithetsteori, koloniala maktstrukturer och rasismförnekelse. Dessa exemplifieras i yttranden som om du inte gillar Finland kan du sticka tillbaka till ditt träd, det finns inga svarta finländare, jag är kristen och kan därför per definition inte vara rasist och jag är inte rasist, jag har en svart kompis. Även om dessa är individers yttranden, hävdar Alemanji att rasism inte i första hand handlar om individer. Problemet orsakas av strukturer som möjliggör rasism och ger individer makten, förmågan och viljan att diskriminera ”de andra”, som de ofta betraktar som mindre värda eller mindre mänskliga.

Antirasistisk fostran på medborgarorganisationernas ansvar

Enligt Alemanji utförs antirasistisk fostran i Finland av medborgarorganisationer. Han kritiserar detta förhållande och hävdar att antirasistisk fostran inte enbart kan vara på dessa organisationers ansvar. Alemanji efterlyser att antirasistisk fostran integreras i det finländska skolsystemet och erbjuder specifika metoder för hur det kan genomföras. Alemanji rekommenderar antirasistisk fostran som en central del av utbildningen i finländska skolor.

Aminkeng A. Alemanji disputerar den 31.10 vid Beteendevetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet med avhandlingen ”Is there such a thing…?: A study of antiracism education in Finland”. Disputationen äger rum kl. 12 på adressen Brobergsterrassen 10 (Aurora), auditorium 229. En sammanfattning av avhandlingen kan läsas på e-thesis.

Disputandens kontaktuppgifter:

Kontakt på engelska.

Amikeng Atabong Alemanji, tel. +35845 893 7233, e-post: aminkeng.atabong@helsinki.fi