Rapport om djuphålsborrning vid utvinning av geotermisk energi innehåller anvisningar om förebyggande av risker i värmebrunns-projekt

Miljöministeriet har beställt en rapport av Seismologiska institutet vid Helsingfors universitet och Geologiska forskningscentralen om riskerna vid djuphålsborrning i samband med utvinning av geo-termisk energi.

I arbetet med rapporten togs det fram anvisningar som exempelvis i det kommunala beslutsfattandet kan hjälpa att förutse risker i anslutning till projekt för borrning av värmebrunnar.   

Rapporten innehåller anvisningar om bakgrundsutredningar, planer, genomförande och uppföljning som krävs vid projekt för djupborrning av värmebrunnar.

Genom att borra djupa hål för utvinning av geotermisk energi kan man producera fjärrvärme av energi som finns lagrad i berggrunden. Energin utvinns med metoder som innebär borrning på flera hundra meters djup, i finländska förhållanden t.o.m. på flera kilometers djup. Tekniken för djuphålsborrning är ny i Finland.

Det finns flera metoder för utvinning av djup geotermisk energi. Den metod som används i geometriska system, s.k. spräckning, orsakar enligt rapporten små jordskalv, av vilka de största också kan kännas av i den närliggande miljön.

Rapport om djuphålsborrning vid utvinning av geotermisk energi samt om miljöaspekter och riskhantering i anslutning till detta (pdf.)

Selvitys geotermisen energian syväreikäporaamisesta, siihen liittyvistä ympäristönäkökohdista sekä riskienhallinnasta – Opastavaa tietoa lupaviranomaisille. Institute of Seismology, University of Helsinki. Reports S-68. Helsinki 2019. Marja Uski ja Kaiu Piipponen (toim.) 

Mer information:

Forskningsdirektör, Annakaisa Korja, Helsingfors universitet, Seismologiska institutet, fornamn.efternamn@helsinki.fi, tfn 0294 151 606

Byggnadsråd Teppo Lehtinen, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn 0295 250 157

Ledande sakkunnig, Teppo Arola, Geologiska forskningscentralen, Geoenergi, fornamn.efternamn@gtk.fi, tfn 0295 032 207