Universitetssamarbete sätter fart på tillväxten i forskningsorienterade företag inom hälsobranchen

Arbets- och näringsministeriet, Helsingfors universitet och Tammerfors universitet startar tillsammans ett utvecklingsprogram som syftar till att förbättra färdigheterna för kommersialisering hos forskare inom hälsosektorn och forskningsorienterade företag och till att i Finland bygga upp en internationellt sett konkurrenskraftig, växande affärsverksamhet.

Finland ligger långt bort från huvudmarknaden för hälsobranchen i världen och det finns bara ett fåtal experter i internationella tillväxtföretag. Den finländska marknaden är framstegsvänlig, men inte så stor. Därför måste företag inom hälsosektorn nästan utan undantag sikta på den globala marknaden redan från grundandet.

Först identifieras hälsovårdens behov, sedan tas det fram lösningar

Utvecklingsprogrammet SPARK Finland skapar för finländska forskare och kliniker färdigheter att bygga upp konkurrenskraftig och växande affärsverksamhet genom kommersialiseringsprocessen SPARK som Stanfords universitet tagit fram och med experter i det internationella nätverket. Utvecklingsprogrammet hjälper forskare och yrkesmänniskor inom kliniskt vårdarbete att skapa nya lösningar för hälsovårdens behov. Dessutom finslipar experter och investerare som är verksamma på huvudmarknaden programdeltagarnas kunskaper och färdigheter i produktutveckling och affärsverksamhet från början.

– SPARK skapar en ny kultur för forskning, akademiskt företagande och förädling av forskningsvärdet inom hälsoteknologi och life science. Stanfords universitet är den bästa möjliga samarbetspartnern, eftersom universitetet är överlägset inom detta område. Detta samarbete är ytterst värdefullt för finländare, säger Risto Renkonen, dekan för medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet.

SPARK-lärorna förkortar i väsentlig grad den tid som går åt till utveckling

– SPARK är ett utvecklingsprogram med hjälp av vilket till exempel diagnostik eller läkemedel utvecklas på ett effektivare sätt än tidigare. När till exempel utvecklingscykeln för ett nytt läkemedel ofta är 15–20 år, får man med stöd av SPARK flera års arbete i första fasen gjort under två år. På detta sätt kommer man snabbare än tidigare från forskningen till de kliniska testen, pilotfasen och den egentliga kommersialiseringen, berättar prorektor Seppo Parkkila från Tammerfors universitet.

– I Finland har man lånsiktigt investerad på utbildning, forskning, forskningsinfrastruktur och datalager inom hälsosektorn. Nu har vi goda utgångspunkter att ta vår del av den växande marknaden.  Vårt mål är att det utvecklingsprogram som nu börjar sätter fart på tillväxten och internationaliseringen i 10–15 forskningsorienterade företag inom hälsosektorn, konstaterar Pirjo Kutinlahti från arbets- och näringsministeriet.

SPARK-projektet är en del av åtgärdshelheten Health Capital Helsinki som syftar till att förbättra förutsättningarna för kompetensbaserad tillväxt inom life science och hälsoteknologi genom att reformera handlingsmodellerna, när det gäller att utveckla forskningen till affärsverksamhet och öka företagssamarbetet. Grundarna av alliansen Health Capital Helsinki är Helsingfors stad, Aalto-universitetet, HNS och Helsingfors universitet. Utveckling av hälsoteknologi och life science är också ett viktigt prioriterat område för Tammerfors universitet. Forskningen i medicin och biovetenskaper vid Tammerfors universitet har samband med den tekniska forskningen vid Tammerfors tekniska universitet i synnerhet vid universitetens gemensamma BioMediTech Institut. 

Ytterligare upplysningar:

Pirjo Kutinlahti, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 050 591 6607, pirjo.kutinlahti@tem.fi

Risto Renkonen, dekan, Helsingfors universitet, tfn 029 4125110, risto.renkonen@helsinki.fi

Seppo Parkkila, prorektor, Tammerfors universitet, tfn 040 190 1825, seppo.parkkila@uta.fi

       http://tem.fi/sv/halsobranch

 

Starkare tillsammans

Avsikten är att utvecklingsprogrammet efter pilotfasen på två år (2017–2018) utöver Helsingfors och Tammerfors utsträcks även till andra högskoleorter. I Europa pågår ett SPARK-program förutom i Finland även i Berlin.

Utvecklingsprogrammet stöder genomförandet av tillväxtstrategin för forskning och innovation inom hälsobranschen samt regeringens spetsprojekt för kompetens och utbildning. Dessa har som mål att stärka högskolornas och näringslivets samarbete kring kommersialisering av forskningsresultat samt att sätta fart på uppkomsten av nya företag också inom hälsosektorn.    

Projektets ledande expert Pasi Sorvisto (Health Capital Helsinki), dekan Risto Renkonen från medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet och prorektor Seppo Parkkila från Tammerfors universitet, chefen för Health Capital Helsinki-projektbyrån Tuula Palmén samt industrirådet Antti Valle och konsultative tjänstemannen Pirjo Kutinlahti från arbets- och näringsministeriet avtalade om projektsamarbete med ledaren för SPARK-programmet i Berlin, Craig Garner.