Universitetsapoteket skräddarsyr läkemedel för dem som det inte finns färdiga preparat för

För barn som fått ett hjärttransplantat finns inga färdiga läkemedel på apotekshyllan. De läkemedlen och många andra ovanliga läkemedel skräddarsys vid Universitetsapoteket.

Att tillverka ovanliga läkemedel är en av Universitetsapotekets specialuppgifter. Apoteket tillverkar sammanlagt ca en halv miljon enskilda läkemedelsburkar, flaskor, smärtpumpar och salvor per år. De här skräddarsydda läkemedlen hjälper patienter när det inte går att hitta ett färdigt preparat bland läkemedelsföretagens produkter. Personifierade läkemedel tillverkas exempelvis för behandling av vissa hjärtsjukdomar och olika hudsjukdomar.

– Läkemedelsproduktion är ett mycket exakt handarbete som utförs av specialiserade farmaceuter, berättar Inka Puumalainen, farmacie doktor och affärsenhetschef vid Universitetsapoteket. Yrkeskunskapen förvärvas under årens lopp enligt principen mästare–gesäll.

Det talas mycket om personifierad medicin. Betyder det att alla läkemedel snart tillverkas enligt individuella behov och att Universitetsapotekets expertis kommer att behövas i allt större utsträckning?

– Numera vet man att effekten och säkerheten i fråga om många läkemedel beror på individens arvsanlag. Jag tror att man i framtiden kommer att utnyttja information om genom i allt större utsträckning när man planerar patienters läkemedelsbehandling. Utvecklingen kan skapa nya behov för Universitetsapotekets läkemedelstillverkning, säger Puumalainen.

Framtidens apotek finns på webben

Allt flera kunder köper läkemedel via nätet. Vid Universitetsapoteket mångdubblades exempelvis webbförsäljningen av receptbelagda läkemedel från 2017 till 2018. För tillfället säljs över 16 000 olika produkter från receptläkemedel till egenvårdsmedel, vitaminer och kosmetika i Universitetsapotekets webbtjänst.

– Det är lätt och smidigt att köpa läkemedel via nätet. Våra farmaceuter betjänar via chat och beställningar levereras inom ett par vardagar till kundens hem eller till det leveransställe hen väljer, berättar Joni Kataja, Head of eRetail vid Universitetsapoteket.

Att handla i webbtjänsten är säkert, eftersom kunderna identifierar sig genom stark autenticering med bankkoder första gången de loggar in i webbtjänsten.

Universitetsapoteket kan nås per telefon dygnet runt, och svarar exempelvis på frågor gällande användning av läkemedel. Webbtjänstens chat är öppen från sju på morgonen till midnatt. Universitetsapoteket på Mannerheimvägen 96 är också öppet dygnet runt.

Tack vare webbtjänsten kan apoteket expandera. Apotekstillstånden begränsar antalet filialapotek och var de placeras geografiskt, men för försäljning via nätet finns inga dylika begräsningar.

Studenter lär sig branschen genom apotekspraktik

Universitetsapoteket är Finlands näst äldsta företag. Det grundades som en del av Kungliga Akademien I Åbo och har flera specialuppgifter: utöver tillverkningen av ovanliga läkemedel erbjuder Universitetsapoteket också praktikplatser för farmacie studerande och ansvarar för forskningen om läkemedelsförsörjning.

Universitetsapoteket forskar om läkemedelsförsörjning i samarbete med universiteten i Finland. Apoteket har bl.a. donerat professurer till Helsingfors universitet och delat ut stipendier till forskare. Många studenter får forskningsmaterial för sitt examensarbete från Universitetsapoteket.

Årligen genomför nästan hundra farmacie studerande sin praktik vid Universitetsapoteket. Farmaceutexamen innehåller exempelvis två praktikperioder på tre månader vid ett apotek. Praktikanterna lär sig väldigt mycket om apoteksarbetet både genom ett praktikprogram och av mentorer som stöder dem i arbetet.

Den vinst som Universitetsapoteket gör tillfaller samhället, eftersom vinsten krediteras till apotekets ägare, Helsingfors universitet.

Universitetsapoteket i siffror

1 huvudapotek, 16 filialapotek, 5 Ego-butiker och webbtjänsten ya.fi

262 år gammalt. Grundades 1755 som en del av Kungliga Akademien i Åbo. Finlands näst äldsta företag som är verksamt idag.

3 lagstadgade specialuppgifter: tillverka ovanliga läkemedel, ordna praktik för farmacie studerande och forska om läkemedelsförsörjning

Finns bland Finlands 200 största företag mätt enligt omsättning (2017: 291,8 miljoner euro)

960 anställda i Finland

16 000 receptläkemedel och egenvårdsmedel och andra apoteksprodukter

24 h – Finlands enda apotek som är öppet dygnet runt är Universitetsapoteket på Mannerheimvägen 96

300 000 telefon- och chatsamtal med kunder 2017. Telefontjänst 24 h, chat kl. 7–24.

900 000 stamkunder

På tredje plats bland Finlands bästa kundserviceorganisationer (Taloustutkimus Oy)

 

Foto: Jari Riihimäki