Tandröntgen kan avslöja kronisk kranskärlssjukdom

Åderförkalkning i halspulsådern som syns på röntgen förknippades i en undersökning med både kranskärlssjukdom och många muninfektioner.

Åderförkalkning i halspulsådern är ett tecken på framskriden arterioskleros som kan tyda på kronisk kranskärlssjukdom och som kan leda till döden. Förkalkning kan upptäckas i en vanlig panoramaröntgenundersökning av tänder och käkar.

Tidigare studier har redan visat att förkalkning i halspulsådern kan ses vid tandröntgen. Nu använde forskarna för första gången kontraströntgen av patienternas kranskärl i forskningen och de följde patienterna i tio år. Dessutom undersökte man mikrofloran i munnen hos patienter och mätte antikroppar mot bakterier som är kopplade till infektioner i munnen.

508 medelålders patienter som hade ordinerats kontraströntgenundersökning av kranskärl på grund av hjärtsymtom deltog i undersökningen under åren 2008–2018.

Undersökningen gjordes i samarbete mellan Helsingfors universitet, Uleåborgs universitet och Östra Finlands universitet samt Karolinska Institutet. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften International Endodontic Journal.

– Åderförkalkning i halspulsådern hade ett direkt statistiskt samband med förträngning i flera artärer som upptäcktes vid kontraströntgen av kranskärl samt med kronisk kranskärlssjukdom, berättar docent Pirkko Pussinen vid Helsingfors universitet.

En femtedel av dem som deltog i undersökningen hade förkalkning

Åderförkalkning i halspulsådern observerades hos 102 patienter (20,7%) och den klassificerades som medelsvår hos 81 (16,4%) och allvarlig hos 21 patienter (4,3%). Förkalkningen ansågs vara allvarlig om massans diameter var över tio millimeter. I de statistiska analyserna togs hänsyn till patienternas ålder, kön, rökning, diabetes, störningar i fettmetabolismen och blodtryck.

– Utöver med den kroniska kranskärlssjukdomen hade förkalkningen enligt forskningsresultaten ett direkt samband med rotspetsinflammationer, rotbehandlingar, käkbensförlust, inflammationsgraden i stödjevävnaden, ett högt antal gramnegativa bakterier i tandplacken och antikroppar som binder dessa bakterier i saliv. Sambandet med hjärtinfarkt var däremot inte statistiskt signifikant i undersökningen, beskriver Pussinen resultaten.

Under de tio åren som undersökningen pågick dog 105 patienter (20,7 %). Av dödsorsakerna var 53 (10,4 %) relaterade till hjärt- och kärlsjukdomar. Åderförkalkning i halspulsådern förekom hos 17,5 % av de patienter som var vid liv i slutet av uppföljningsperioden. Förkalkning var vanligt hos döda patienter: förkalkning förekom hos 35,8 % av de patienter som dog i hjärt- och kärlsjukdomar och hos 29,2 % av de patienter som dog av andra orsaker.

Om det vid en röntgenundersökning av tänder hade upptäckts en allvarlig åderförkalkning i halspulsådern var risken att dö i hjärt- och kärlsjukdomar mer än tre gånger större.

Det är mycket vanligt med infektioner i munnen, men de är ofta dolda och avslöjas först i röntgenbilder. Vid rutinmässigt tagna röntgenbilder av hela käken vid tandvård kan man som sidoupptäckt avslöja också risken för hjärtsjukdom. Om det finns tecken på åderförkalkning i halspulsådern i röntgenbilderna bör patienten remitteras till ytterligare undersökningar och bedömning av vårdbehovet, summerar docent Pussinen.

Mer information:

Pirkko Pussinen, docent, Helsingfors universitet
Tel. 040 774 1005
E-post: pirkko.pussinen@helsinki.fi

Susanna Paju, docent, Helsingfors universitet
Tel. 02 941 252 11
E-post: susanna.paju@helsinki.fi

Hänvisning: Paju S, Pietiäinen M, Liljestrand JM, Lahdentausta L, Salminen A, Kopra E, Mäntylä P, Buhlin K, Hörkkö S, Sinisalo J, Pussinen PJ. Carotid artery calcification in panoramic radiographs associates with oral infections and mortality. International Endodontic Journal. DOI: 10.1111/iej.13394