Spelandet stävjas med webbaserad terapi

Kombinationen kognitiv beteendeterapi och internet biter på spelberoende.

Cirka tre procent av finländarna är spelberoende. Det webbaserade vårdprogrammet Peli poikki (Sluta spela) har visat sig vara en effektiv behandling mot den här beroendesjukdomen. Programmet har testats och utvecklats utgående från forskning.

I det åtta veckor långa programmet ingår webbuppgifter där deltagarna bl.a. reflekterar över varför de spelar, vilka följder spelandet får och hur de kan hantera sin ekonomi. Deltagarna får också varje vecka diskutera med en webbterapeut i en halv timme över telefon. Dessutom har deltagarna möjlighet till kamratstöd, eftersom de kan diskutera med andra deltagare anonymt över nätet.

Sari Castrén har undersökt programmet Peli poikki i sin doktorsavhandling i psykologi.

– Nästan hälften av de som deltog i min undersökning slutförde vårdprogrammet, vilket är ett bra resultat när det gäller beroendevård. Behandlingstiden på åtta veckor är lite kortare än för kognitiv beteendeterapi i allmänhet. Vi borde använda forskningsbaserade vårdprogram i större utsträckning i behandlingen av spelberoende i Finland, betonar Castrén.

Andra associerade symtom, som missbruk och psykiska problem, förekommer ofta i samband med spelberoende. Enligt Castrén hör spelmissbruk ihop med bristande livskontroll överlag.

De som deltog i programmet Peli poikki upplevde att deras spelbegär minskade. Samtidigt minskade deras alkoholbruk och de mådde bättre. De positiva förändringarna syntes fortfarande i uppföljningen sex månader efter behandlingen.

Man kan anmäla sig till vårdprogrammet Peli poikki på webbplatsen Peluuri. Det räcker mellan en till tre månader innan man kommer in på behandlingen efter att man har loggat in på webbplatsen. Behandlingen är avgiftsfri.

– Tröskeln för att söka hjälp för spelberoende är hög och man har ofta haft problem en längre tid innan man söker vård. Spelarna söker själva hjälp bl.a. via internet, därför verkar webbplatsen Peluuri lyckas bra med att nå ut till dem som behöver vård runtom i Finland, säger Castrén.

Programmet Peli poikki är ett vårdprogram som baserar sig på kognitiv beteendeterapi och som ursprungligen utvecklats i Sverige. I Finland har man använt programmet sedan 2007.