Sjukdomsgener undersöks med hjälp av zebrafisk

Jane och Aatos Erkkos Stiftelse finansierar med 950 000 euro ett forskningsprojekt vid Helsingfors universitet, där man undersöker mekanismer vid sjukdomar som förorsakas av genmutationer.

Mutationer i nya gener som förorsakar eller predisponerar för sjukdomar hittas fortfarande, men det är svårt att identifiera de mekanismer som leder från mutationen till sjukdomen. Kännedom om mekanismerna bidrar till förståelsen av sjukdomarnas ursprung och öppnar härmed nya möjligheter till både prevention och behandling.

Som ryggradsdjur har zebrafisken många likheter med människans organstruktur och fysiologi. Den har använts för att utreda mekanismer vid till exempel cancer, diabetes och degenerativa hjärnsjukdomar. Under de senaste 15 års tid har forskarna vid Helsingfors universitet utvecklat metoder särskilt för att undersöka zebrafiskens hjärnstruktur och -funktion. Med hjälp av dessa har man forskat i till exempel mekanismer vid Parkinsons sjukdom.

I det aktuella projektet använder forskarna sig av nya metoder för att modifiera zebrafiskens genom. Med dessa metoder kan man sedan ändra strukturen i de gener hos zebrafisken som motsvarar dem som framkallar sjukdomar hos människan. Fiskarna som produceras skall undersökas med mikroskopiska, molekylära och beteendemetoder. Fyndena kan sedan jämföras med patienternas motsvarande symptom. Vissa modeller kan möjligen användas för att testa nya terapeutiska metoder och medicineringar.

Projektet pågår under fyra år och det leds av professor Pertti Panula vid medicinska fakulteten och forskningscentret för neurovetenskap.

– Projektet ger finländska forskargrupper en möjlighet att testa och modellera i detalj nya genfynd. Därmed stöder projektet finländsk forskning på ett betydande sätt, säger professor Panula.

Kontaktuppgifter:

Professor Pertti Panula, Helsingfors universitet

tel. 040 5922 323

e-post: pertti.panula@helsinki.fi