Professor Tomi Mäkelä ny direktör för HiLIFE Helsinki Institute of Life Science

Professor Mäkeläs femårig mandatperiod börjar den 1 augusti 2017.

Professor Tomi Mäkelä har utnämnts till direktör för forskningsinstitutet HiLIFE Helsinki Institute of Life Science vid Helsingfors universitet. Mandatperioden är fem år och Mäkelä tillträder posten den 1 augusti 2017.

– Vi är mycket glada att ha Tomi Mäkelä vid rodret under de här första åren. Kriterierna i den internationella rekryteringen var stränga, och vi är övertygade om att Mäkelä har den utmärkta ledarskapsförmåga som krävs för jobbet, säger ordföranden för HiLIFEs styrelse, prorektor Keijo Hämäläinen.

Utöver uppdraget att leda forskningsinstitutets övergripande verksamhet, kommer Mäkelä också att rikta fokus på att stödja framstående forskning och utbildning, maximera synergin mellan universitetets enheter och forskningsinfrastruktur inom livsvetenskaperna samt ytterligare synliggöra och nyttiggöra ny kunskap tillsammans med universitetets nationella och internationella samarbetspartner.

– Jag är mycket entusiastisk inför uppdraget att tillsammans med nuvarande och framtida medarbetare vid HiLIFE utveckla ett nordiskt centrum för livsvetenskaper här i Helsingfors. Den senaste tidens utveckling på internationell och lokal nivå har skapat ett unikt tillfälle att rekrytera toppförmågor och ta fram lösningar på stora utmaningar inom hälsa, mat och miljö, säger Mäkelä.  

Ett centralt mål för HiLIFE är att samarbeta med toppforskare och ledning inom livsvetenskaper vid Helsingfors universitet och med lokala och internationella partner.

– HiLIFE är en viktig strategisk investering för Helsingfors universitet och universitetets första profileringsåtgärd. Därför måste den som leder institutet kunna främja högklassig grundforskning, genomslagskraft och innovationer på området. Jag gläder mig åt att få utnämna Tomi Mäkelä till posten som direktör för HiLIFE, säger rektor Jukka Kola.

 

Forskningen i livsvetenskaper vid Helsingfors universitet omfattar ett brett spektrum från molekylers och cellers struktur, funktion och dynamik till organismer och ekosystem. HiLIFE Helsinki Institute of Life Science är ett nytt forskningsinstitut som främjar högklassig campus- och fakultetsöverskridande forskning i livsvetenskaper vid universitetet. HiLIFE förenar tre befintliga institut – Institutet för molekylär molekylärmedicin i Finland (FIMM), Institutet för bioteknik och Centrum för neurovetenskap – och skapar genom samarbetet med sex fakulteter en attraktiv och internationell arbetsmiljö där forskare tillsammans tar sig an stora utmaningar inom hälsa, mat och miljö.

 

 

YTTERLIGARE information:

prorektor Keijo Hämäläinen, tel. +358 2941 22216

professor Tomi Mäkelä, tel. +358 50 528 6128