Professor i hormonernas grepp

Universitets nya professor i obstetrik och gynekologi letar efter tryggare preventivmedel.

Oskari Heikinheimo är ny professor i obstetrik och gynekologi, men inte ett nytt ansikte vid Helsingfors universitets centralsjukhus. Han har arbetat vid Kvinnokliniken och Barnmorskeinstitutet sedan år 1995 både som läkare och lärare.

– Ett stort sjukhus med många patienter, medicinska prover och undersökningar skapar fina förutsättningar för kliniska studier. Det är ett drömläge för en forskare, säger Heikinheimo.

Själv undersöker han bland annat p-pillers metaboliska effekter, t.ex. hur läkemedlet påverkar en diabetikerpatients insulinnivåer.

Nya metoder inom familjeplanering

Heikinheimo är speciellt intresserad av frågor som berör familjeplanering, medicinsk abort och användningen av långvariga preventivmedel. Hans intresse för biomedicinsk forskning uppstod redan i början av universitetsstudierna.

– Jag inledde mina studier i medicin i början av 80-talet. Det var en tid då det skedde stora forskningsframsteg på olika områden inom biomedicinen, t.ex. steroidbiokemin.

I början av 1980-talet gjordes de första medicinska aborterna och ämnet mifepristone, som Heikinheimo skrev om i sin doktorsavhandling, upptäcktes. Mifepristone är ett läkemedel som ofta används vid medicinsk abort. Samtidigt lärde han känna personer som väckte hans intresse för ämnet.

Pekka Lähteenmäki som är specialist på preventivmedelsfrågor och Tapani Luukkainen, mannen bakom hormonspiralen, var mina mentorer och spelade en stor roll för mitt karriärval, berättar Heikinheimo och tillägger att de fortfarande träffas regelbundet för att utbyta idéer och erfarenheter.

Kulturell kompetens A och O i förlossningssalen

Heikinheimo ansvarar för den svenskspråkiga professuren i obstetrik och gynekologi.

– Den svenska professuren är viktig. Gynekologin är ett av de största specialiseringsområdena, säger Heikinheimo.

Han uppmuntrar ofta sina kolleger vid Kvinnokliniken och Barnmorskeinstitutet till en flexibel språkanvändning.

– Under förlossningen är mamman i ett utsatt läge. Om hon och vårdpersonalen inte förstår varandra är risken för farosituationer större, berättar Heikinheimo.

Han påminner att det inte bara handlar om att förstå varandras språk. Många blivande föräldrar kommer från länder med andra förlossningstraditioner.   

– Vi skulle behöva flera personer med en annan kulturell bakgrund i de finländska sjukhusen.

Universitets presentation av Heikinheimo inför professorsinstallationen i dag den 3 december

Helsingin Sanomats artikel om medicinsk abort med professor Oskari Heikinheimo (27.11.2014, på finska)