Onödiga diagnoser

Lunginflammation är en sjukdom, men sorg är knappast det. Och hur är det med karies? Det är svårt t.o.m. för en läkare att dra gränserna för vad en sjukdom är.

Sjukdomar definieras i internationella sjukdomsklassifikationer, riktlinjer för vård och behandling, forskning och på konferenser. I sista hand är det läkarna på sina mottagningar som bestämmer var gränsen går mellan sjukdom och vad som är normalt, när de ger sina patienter en diagnos.

I vardagsspråket är ordet sjukdom okomplicerat, men det är svårt t.o.m. för en yrkesperson att ge en exakt definition.

Kari Tikkinen, klinisk epidemiolog och forskare vid Helsingfors universitet, publicerade tillsammans med sina kolleger artikeln What is a disease i tidskriften BMJ Open i vintras. I undersökningen presenterade man 60 olika åkommor och olägenheter för 6 200 finländska lekmän, läkare, sjukskötare och riksdagsledamöter och frågade ”Är detta en sjukdom?”.

Läkarna var mer benägna än lekmännen att definiera ett problem som en sjukdom, men också läkarna var mycket oense på flera punkter. Till exempel tyckte 55 procent av läkarna att drogberoende är en sjukdom och 51 procent tyckte att laktosintolerans är det.

Industriella sjukdomar

Kari Tikkinen blev intresserad av sjukdomens väsen när han skrev sin doktorsavhandling. Han undersökte en sjukdom som kallas syndromet överaktiv blåsa, och blev tveksam över om diagnosen var vettig. Tikkinen anser att det är läkemedelsindustrin har marknadsfört syndromet som en sjukdom.

– Syndromet är inte tillräckligt enhetligt för att vara en sjukdom, och diagnosen är inte nödvändigtvis till nytta för patienten. I värsta fall dras uppmärksamheten från de verkliga orsakerna till problemen.

I beskrivningen av syndromet ingår plötsligt och ökat behov av att urinera, inkontinens och att man måste gå på toaletten på natten. I synnerhet urinering på natten passar dåligt in i ekvationen, eftersom orsakerna vanligtvis inte hör ihop med urinblåsans funktion.

Vi känner överlag dåligt till de orsaker som ligger bakom problem med urinblåsan, därför kan inte diagnosen överaktiv blåsa vara evidensbaserad.

– Det finns läkemedel för att behandla symtomen, men medicinerna är sällan tillräckligt effektiva och ger ofta andra besvär, berättar Tikkinen.

I undersökningen ansåg 57 procent av lekmännen och 75 procent av läkarna att överaktiv blåsa var en sjukdom. Ett annat liknande problem, urinering på natten, ansågs vara en sjukdom av 40 procent av lekmännen och 46 procent av läkarna.

– Urinering på natten har inte lika aktivt marknadsförts som en sjukdom, och det låter inte som en sjukdom på samma sätt som syndromet överaktiv blåsa.

Läs mer om definitionen av sjukdom och resultaten av Tikkinens undersökning i tidningen Yliopisto som kom ut idag, 23.8. (på Finska). Temat behandlas också vid ett diskussionsmöte (Sairasta vai tervettä) som ordnas av tidningen Yliopisto den 10 september kl. 16–18 i Helsingfors universitets Tankehörna (Universitetsgatan 3).

Diskussionsmötet ingår i programmet för tidningen Yliopistos 60-årsjubileum. Alla är varmt välkomna till de intervjuer, diskussioner, forskarmöten och kaffebjudningar som ordnas i Porthania.