Omfattande kartläggning av den reproduktiva hälsan hos kvinnor med typ 1-diabetes

Abort, sterilisering och färre barn är fortfarande vanligare bland kvinnor med typ 1-diabetes. Skillnaderna mellan kvinnor med och utan diabetes minskar dock i de yngre åldersgrupperna.

Den reproduktiva hälsan hos finländska kvinnor med typ 1-diabetes har kartlagts i en avhandling vid Helsingfors universitet. I den omfattande studien ingår 2 300 kvinnor som insjuknat i typ 1-diabetes före 18 års ålder under åren 1965–1979. Resultatet visar att kvinnor med typ 1-diabetes får färre barn samt genomgår fler aborter och steriliseringar än kvinnor i kontrollgruppen. Däremot är menopausåldern i medeltal inte lägre än i den övriga befolkningen.

– Enbart hos kvinnor med svåra mikrovaskulära komplikationer som t.ex. proliferativ retinopati, som täpper till blodkärlen i ögats näthinna och försämrar cirkulationen, kan man se att menopausåldern inträffar tidigare, säger medicine doktor och specialistläkare i hälsovård Lena Sjöberg som lade fram sin avhandling i april.

I Finland beräknas att cirka 0,6 procent av alla föderskor har typ 1-diabetes, vilket innebär cirka 300 kvinnor årligen.

– Typ 1-diabetes är vanligare i Finland än i något annat land i världen. Nuförtiden avråds kvinnor med typ 1-diabetes dock inte från graviditet. För att undvika missfall och missbildningar rekommenderas diabetiker istället att alltid planera sin graviditet i förväg.

Bl.a. rekommenderas en större dos av folsyra än normalt, cirka 4-5 mg per dygn redan två till tre månader innan man planerar bli gravid.

Även om studien bekräftar skillnader i reproduktiv hälsa mellan kvinnor med och utan typ 1-diabetes, visar studien att dessa skillnader minskat över tid. I de yngre åldersgrupperna är skillnaden mellan diabetikerna och kontrollgruppen inte lika markant som i de äldre åldersgrupperna.

– Den reproduktiva hälsan hos kvinnor med typ 1-diabetes har förbättrats. Det här beror troligtvis på en förbättrad diabetesvård. En god och jämn glukoskontroll och bättre vårdmetoder i kombination med ökad medicinsk kunskap om hur diabetes påverkar den reproduktiva hälsan har ökat diabetikers möjligheter att skaffa barn utan rädsla för komplikationer.  

För mera information:

Med. dr och specialistläkare i hälsovård Lena Sjöberg: +358 50 4484669, lena.sjoberg@helsinki.fi

Doktorsavhandlingen Reproductive health in women with childhood-onset type 1 diabetes in Finland försvarades av Lena Sjöberg 27 april 2018. Avhandlingen kan laddas ner i fulltext: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4154-5.