Ny studie visar: rökning ökar risken för dödlig hjärnblödning

En ny finländsk tvillingstudie visar att rökning orsakar en betydande del av den dödligaste cerebrovaskulära sjukdomen subaraknoidalblödning. I studien konstateras att rökning kan förklara varför endast ena syskonet i ett tvillingpar får dödlig hjärnblödning. Upptäckten visar för första gången ett verkligt orsakssamband mellan rökning och subaraknoidalblödning.

Trots utvecklingen av nya behandlingsmetoder är subraknoidalblödning (SAB) fortfarande den dödligaste cerebrovaskulära sjukdomen där upp till hälften av patienterna dör under de första månaderna.

På grund av den höga dödligheten har man under de senaste decennierna intensivt letat efter förebyggbara orsaker som leder till denna livsfarliga sjukdom. Många tidigare studier har indikerat att det finns ett samband mellan rökning och en ökad risk för SAB, men ingen av studierna har kunnat visa på ett direkt samband . Problemet kan liknas vid historien om hur lungcancer, efter flera års misstankar, kunde kopplas till rökning för några årtionden sedan och att rökning inte bara på ett okänt vis kunde associeras med ökad risk för lungcancer.

Tvillingstudien undersökte varför bara det ena syskonet i ett tvillingpar drabbades av en dödlig subaraknoidalblödning. I studien ingick exakta uppgifter om livsstilen hos över 13 000 tvillingpar. Studiens resultat pekar på att det är just skillnaden mellan tvillingarnas rökvanor som förklarar varför bara den ena, det vill säga den rökande tvillingen, fick en dödlig hjärnblödning, medan den icke-rökande tvillingbrodern eller -systern inte blev sjuk.

Studien har publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften Stroke. Studiens huvudforskare Ilari Rautalin betecknar upptäckten som historisk och mycket viktig.

Ett verkligt orsakssamband mellan rökning och dödlig hjärnblödning visades  

– Vårt forskningsresultat bekräftar för första gången tidigare misstankar om ett verkligt orsakssamband mellan rökning och dödlig hjärnblödning, säger medicine kandidat och doktorand Rautalin från Helsingfors universitet.

Studiens resultat visar att är det sannolikt att rökning orsakar en betydande del av subaraknoidalblödningarna hos både män och kvinnor. Samtidigt framhävs de redan tidigare kända negativa effekterna som associeras till rökning i många andra sjukdomar.I forskningsgruppen och forskningspublikationen ingår även Miikka Korja neurokirurg vid Helsingfors universitetssjukhus samt Jaakko Kaprio, professor i genetisk epidemiologi vid Helsingfors universitet.

– Att genomföra en klinisk prövning som visar ett traditionellt orsakssamband med rökning är omöjligt att göra i praktiken, eftersom det skulle kräva att friska människor utsattes för rökning och därmed även för andra hälsoproblem som orsakas av rökning. En tvillingstudie är därför ett effektivt sätt att visa direkta orsakssamband när det gäller rökning, preciserar docent Korja och professor Kaprio.

För att minimera risken för en dödlig hjärnblödning betonar Rautalin, Korja och Kaprio att det är av stor betydelse att sluta röka eller att inte börja röka.

Mer information: 

Ilari Rautalin, +358 40 525 7709, ilari.rautalin@helsinki.fi

Ursprunglig publikation: Rautalin I, Korja M, Kaprio J: Smoking causes fatal subarachnoid hemorrhage – a case-control study of Finnish twins. Stroke, 2020. DOI: 10.1161/STROKEAHA.120.031231

Video: Kirurgisk ligatur dvs. underbindning av ett litet och tunnväggigt hjärnaneurysm som ligger i mellersta hjärnartären och som inte blöder. I Helsingfors görs operationen i allmänhet genom en liten öppning i skallen och hjärnhinnan med hjälp av stark förstoring. En patient under 50 år som tidigare hade rökt hade ett år tidigare haft subaraknoidalblödning orsakad av brustet hjärnaneurysm på ena sidan som behandlades. På grund av den tidigare hjärnblödningen behandlades detta lilla tunnväggiga icke-blödande aneurysm för att förebygga en eventuell ny blödning. Patienten hade slutat röka efter den första blödningen.