Mycket skärmtid är kopplat till övervikt hos barn

Barn som tillbringar mycket tid framför skärmen har en ökad risk för övervikt och bukfetma oavsett mängden motion, visar en ny finsk undersökning.

Den ökande övervikten hos barn är ett av de största hälsoproblemen globalt. I en undersökning utreddes kopplingen mellan skärmtid och övervikt på över 10 000 barn runtom i Finland. I undersökningen användes data från Fin-HIT-studien (The Finnish Health in Teens Study). Barnen var i åldern 9–12 år.

De deltagande barnen fick uppge hur länge de ser på tv-program och filmer på skärmen samt sitter och använder datorn utanför skoltiden. Man mätte barnens längd, vikt och midjemått.

Resultaten publicerades i journalen Scientific Reports och visade att mycket skärmtid är kopplat både till övervikt och till bukfetma. Resultatet var samma oavsett barnets ålder, kön, modersmål eller mängden sömn och motion på fritiden. Även hos de mest fysiskt aktiva barnen var mycket tv-tittande kopplat till övervikt och bukfetma.

– Det bör påpekas att denna tvärsnittsstudie inte säger något om orsakssambandet. Det kan vara så att överviktiga barn tillbringar mer tid framför skärmen eller att mycket tid framför skärmen leder till övervikt, säger forskare Elina Engberg från Helsingfors universitet och Folkhälsan forskningscentrum.

– I undersökningen mättes inte heller hur intensiv motionen var, utan frågan gällde hur mycket tid man lägger på motion på fritiden. Det behövs kompletterande undersökningar om hur samverkan mellan skärmtid, motion och kost påverkar barns vikt.

Tidigare har det knappt forskats kring skärmtidens koppling till bukfetma hos barn. Kvoten mellan midjemått och längd samt kroppsmasseindex (BMI) återspeglar fetman hos barn och de relaterade hälsoriskerna.

Undersökningen genomfördes på Folkhälsans forskningscentrum i samarbete med Helsingfors universitet.

Mer information:

Forskardoktor Elina Engberg, Folkhälsans forskningscentrum och Helsingfors universitet
(kontakt på engelska eller finska)
Tfn +358 40 566 2341
E-post: elina.engberg@helsinki.fi

Referens: Elina Engberg, Rejane Figueiredo, Trine Rounge, Elisabete Weiderpass & Heli Viljakainen. Heavy screen users are the heaviest among 10,000 children. Scientific Reports Volume 9, Article number: 11158 (2019). https://doi.org/10.1038/s41598-019-46971-6