Minitabletter för kräsna katter

Av alla sällskapsdjur är det framförallt katten som bjuder på utmaningar när det gäller att svälja medicinen. Med minitabletter och lämpliga smakämnen och smaköverdrag av är det möjligt att förbättra kattägarnas vilja att slutföra behandlingen och kattens mottaglighet, samt att underlätta doseringen och medicineringen.

Provisor Jaana Hautala söker lösningar som kan göra medicineringen av katter enklare i sin doktorsavhandling.  Behandling med läkemedel som tas genom munnen förutsätter att djuret gillar smaken och tar läkemedlet frivilligt. Att läkemedlet är smakligt är viktigt inte bara när en plötslig förändring i hälsotillståndet behandlas, utan också vid behandlingen av kroniska sjukdomar som förutsätter regelbunden och kontinuerlig medicinering. Att medicineringen lyckas är också viktigt för välmående och hälsa hos människor och omgivning.

-  Att förbättra smaken med minitabletter och syntetiska smakämnen och överdrag som anpassas till djuret förbättrar både ägarens intresse att fullfölja behandlingen och kattens inställning till behandlingen. Det underlättar också doseringen och behandlingen, konstaterar Hautala.

Katten har många krav när det gäller läkemedel

Av alla sällskapsdjur är det framförallt katten som bjuder på utmaningar när det gäller läkemedelsbehandling. Katten skiljer sig från vårt andra allmänna sällskapsdjur hunden på många sätt, och med tanke på frivillig medicinering är det i synnerhet kattens matvanor och vilka smaker den gillar som är olika. I jämförelse med hundar som är allätare äter katter nästan uteslutande kött.

Behandlingen av katter med läkemedel försvåras också av att det finns så få läkemedel på marknaden som är registrerade och skräddarsydda för katter och dessutom smakliga för katten. När man därför ofta måste använda läkemedel som t.ex. är avsedda för hundar, är det  svårt för kattägaren att hitta rätt dos för katten som ju oftast är mindre än hunden. Om katten dessutom inte gillar medicinens smak, lukt eller konsistens, vägrar den att ta medicinens frivilligt och medicineringen blir ännu svårare och behandlingen kan misslyckas.

Jakten efter den optimala smaken och doften

Hautala försökte i sin undersökning lösa problemet med ekonomiskt tillverkade, smakliga minitabletter som tas genom munnen och som är avsedda att göra doseringen och behandlingen enkel och flexibel. Målet var frivilligt intag, bekvämare behandling och bättre patientföljsamhet och möjlighet att fullfölja behandlingen.  

Hautala utredde till en början hur katterna accepterade placebominitabletter. Resultatet var uppmuntrande i synnerhet när undersökningen gjordes hemma hos katterna som var vanliga huskatter och deras ägare, och situationen därför inte skiljde sig från verkligheten och genomfördes i kattens vanliga omgivning. Huskatterna accepterade minitabletterna oftare än mat som de vanligen inte gillade.  Enligt resultaten måste dock minitabletternas smak och lukt förbättras. Också kattägarnas kommentar om att minitabletterna var enkla att hantera ansågs viktig.

I undersökningens andra del använde man syntetiska smakmedel till att förbättra minitabletternas smak och lukt. Hautala upptäckte att aminosyror som är byggstenar i proteiner och som användes i undersökningen och jästextrakt som innehåller mycket B-vitamin kunde bara lämpliga kandidater till smakämnens i en fortsatt undersökning med minitabletter.

Hautala undersökte också nya smaköverdrag och om atomskiktsepitaxi är en lämplig metod för att åstadkomma lockande smaköverdag. Bland de smakämnen som undersöktes var i synnerhet syntetiska köttaromer lämpliga kandidater i en fortsatt undersökning av överdrag till minitabletter. Atomskiktsepitaxi ansågs vara en lovande metod, men den är svår att tillämpa för farmaceutiska tablettöverdrag, varför det krävs vidare forskning om metodens möjligheter.

Hautalas forskningsresultat kommer förhoppningsvis att vara till hjälp för en kostnadseffektiv utveckling av och forskning om smakliga läkemedel för katter.
 

Doktorsdisputation

Provisor Jaana Hautalas doktorsdisputation 31.3.2017 kl. 12,  ”Improving the Palatability of Minitablets för Feline Medication ", Farmaceutiska fakulteten, Helsingfors universitet. Adress Biocenter 2, Auditorium 2041, Viksbågen 5E.

Opponent är professor Jörg Breitkreutz, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Tyskland, och kustos är professor Anne Juppo.

Avhandlingen publiceras i serien Dissertationes Scholae Doctoralis Ad Sanitatem Investigandam Universitatis Helsinkiensis.

Doktorsavhandlingen publiceras också elektroniskt och kan läsas i E-thesis.

Disputandens kontaktuppgifter:

Jaana Hautala, jaana.hautala@helsinki.fi