MeVac – Mejlans vaccinforskningscentrum öppnar på HUS

På HUS och Helsingfors universitets nya vaccinforskningscentrum görs undersökningar som beställts av vaccinbolagen samt forskning som initierats av forskare.

HUS erbjuder idealiska förhållanden för vaccinforskning eftersom dess befolkningsunderlag med sina 2,1 miljoner invånare är så stort. När det gäller vissa sällsynta sjukdomar eller sjukdomar som förutsätter krävande vård betjänar HUS hela landet.

Genom forskningsarbete utvecklas nya och bättre vacciner. Samtidigt testas effekten av redan befintliga vacciner för skydd av specialgrupper, exempelvis personer med autoimmuna sjukdomar, gravida kvinnor, barn och äldre.

– Utöver friska personer kan vi undersöka också patienter från specialgrupper inom universitetssjukhuset, säger Anu Kantele, professor i infektionssjukdomar och direktör för MeVac.

Vacciner ger långvarigt skydd mot smittsamma sjukdomar, till och med livslångt skydd, dvs. immunitet. Vacciner kan ges som injektioner, nässprayer eller sväljas. Nya doseringsformer utvecklas kontinuerligt.

– Genom vacciner har smittkoppor utrotats och även polio håller på att försvinna. Dödsfall och bestående men av många andra allvarliga sjukdomar har minskat betydligt. Detta hade inte varit möjligt utan ett fortlöpande utvecklingsarbete, säger Kantele.

Deltagarna i vaccinundersökningarna får medverka i hälsofrämjande utvecklingsarbete och samtidigt förbättrar de sitt eget vaccinskydd.

– Härnäst rekryterar vi personer över 50 år som haft bältros till undersökning för bältrosvaccin. Frivilliga söks till undersökningen där vi studerar hur samtidig vaccinering mot kolera och tyfus påverkar det immunförsvar som bildas.

Det finns mera information om MeVacs pågående vaccinundersökningar på HUS webbplats. Där ges också anvisningar om hur man kan delta i undersökningarna.

Det är frivilligt att delta i vaccinundersökningarna och ingen ekonomisk ersättning utbetalas. Vaccinerna och undersökningsbesöken är gratis.

För mera information:

Professor Anu Kantele, direktör för MeVac
Tel. 050 427 0203
E-post anu.kantele@hus.fi

www.hus.fi/vaccinforskning