Memocate utvecklar kommunikationsverktyg för demensvården

Det akademiska uppstartföretaget Memocate hjälper personer med demens och deras samtalspartners att förstå varandra bättre. Företagets produkter är skapade utifrån forskning vid Helsingfors universitet.

Vid demenssjukdom försämras förmågan till kommunikation i takt med att sjukdomen framskrider. Den drabbade personen får både svårare att tala och att förstå vad andra säger.

– En person med demens uppfattar t.ex. inte alltid att hen blir tilltalad, om vårdaren inte stannar upp vid patienten under samtalet. Den sviktande kommunikationsförmågan leder ofta till missförstånd och frustration, beskriver professor i lingvistik Camilla Lindholm, en av Memocates grundare.

Memocate föddes för att ge en lösning på det här problemet. Företaget erbjuder utbildningar, konsulttjänster och digitala resurser till vårdare som vill förbättra sina kommunikationsfärdigheter och förebygga problemsituationer.

 

Lyckad kommunikation rehabiliterar

– Forskning har visat att rätt slags kommunikation är en effektiv form av icke-medicinsk behandling som förebygger problemsituationer och gör vardagen lättare för personer med demens och deras samtalspartners, säger Camilla Lindholm.

Hon har studerat hurdana strategier vårdare och patienter använder för att kommunicera med varandra och hur det går till då den ena parten, på grund av demens, inte kan medverka i samtalet lika mycket som den andra. Ansvaret i samtalet ligger således mycket hos vårdaren.

 

Samarbetspartners sökes

Flera kommuner och äldreboenden i Finland samarbetar med Memocate. I framtiden ska företaget också utveckla tjänster för anhörigvårdare och utbildningssektorn. 

– Just nu söker vi samarbetspartners som vill vara med och utveckla och marknadsföra vår produkt på den internationella marknaden, berättar företagets andra grundare, vd Heikki Viitanen.

Memocate grundar sig på forskning vid Helsingfors universitet. Företaget stöds av Helsingfors universitets innovationsservice Helsinki Innovation Services som har i uppdrag att bistå forskare i deras innovationsprocess.

 

Memocate i Slush 2016

Memocate på universitetets webbsida

Memocate-video i Youtube på svenska