Medkänsla och socialt stöd hjälper mot stress

Långvarig stress kan bli kronisk och förändra kroppens biologiska och fysiologiska funktioner.

Den internationellt renommerade stressforskaren Firdaus Dhabhar (University of Miami, Miller School of Medicine) är en av huvudtalarna vid avslutningsseminariet för forskningsprojektet CoPassion som ordnas 9–10.10 i universitetets solennitetssal. Han ska tala om betydelsen av medkänsla för stresshantering.

Dhabhar definierar stress som en serie händelser, som får sin början av en stimulus som vår hjärna registrerar och som aktiverar kroppen.

− Kortvarig stress orsakar biologiska förändringar i hjärnans signalsubstanser och hormonerna. Inverkan av förändringarna kan pågå från några minuter till några timmar. Långvarig stress kan påverka kroppen i veckor, månader och år om det vill sig illa, förklarar Dhabhar.

Kronisk stress är särskilt skadlig, i synnerhet om den orsakar långvariga förändringar i de biologiska mekanismer som reglerar stress.

Stress har också positiv inverkan

Dhabhars forskningsgrupp har lyckats påvisa att kortvariga stressreaktioner stärker kroppens immunförsvar. Det är naturligt i situationer där man träffar på ett hot som kan skada de kroppsliga funktionerna. Immunförsvarets aktivering under stress är ett sätt för organismer att skydda sig effektivt.

− Vårt mål är att utnyttja stressreaktioners stärkande och skyddande fysiologiska funktioner t.ex. i samband med vaccinering, läkning av operationssår och behandling av infektioner och cancer, säger Dhabhar.

Forskarna hoppas också kunna förbättra prestationsförmågan med hjälp av positiva stressreaktioner.

Långvarig stress i arbetet är skadligt

Det finns många faktorer som kan orsaka långvarig stress på arbetsplatsen enligt Dhabhar. Oftast handlar det om dålig stämning på arbetsplatsen som man lider av varje dag.

”Stressen ökar om man har en lynnig, oberäknelig eller svekfull chef eller kollega. Eller om det förekommer mobbning eller manipulation.”

Stresshantering innebär att man ska ge akt på hur man mår och försöka optimera kortvariga stressfaktorer och minimera de långvariga. 

Enligt de senaste forskningsrönen hjälper medkänsla människan hantera arbetsrelaterad stress och underlättar även hanteringen av andra stressiga situationer.

− Socialt stöd kan fungera bra som stötdämpare mot kronisk stress. Det behövs dock ännu mera mångvetenskaplig forskning på området, säger Dhabhar.

Firdaus Dhabhars tips för stresshantering på arbetsplatsen:

1) Låt dig inte störas av och slösa ingen energi på att grubbla över småsaker.

2) Hitta några arbetskamrater som kan stöda dig under svåra tider. Stötta dina arbetskamrater när du kan.

3) Sök dig till aktiviteter som minskar stressen: Det viktigaste är att hitta sätt som passar just dig.

CoPassion Closing Seminar 9-10 October 2017

När: 9–10.10.2017. Seminariet ordnas båda dagarna kl. 9.00–16.00.

Var: Solennitetssalen, Helsingfors universitets huvudbyggnad.

Vad: Presentation av forskningsresultat från projektet CoPassion och publicering av boken Myötätunnon mullistava voima. Seminariet innehåller många upplysande och inspirerande inlägg av ledande forskare i medkänsla, meningsfullt liv och stressforskning.  

Hjärtligt välkomna!

Ytterligare information och anmälan: Seminar: The Revolutionary Power of Compassion

 

@CoPassion_hanke

www.copassion.fi