Med fokus på snabbare cancerdiagnoser

Utöver effektivare diagnostisering utvecklar Malin Sund även bättre metoder för att förutse cancerbehandlingens effekter.

Vad handlar din forskning om?

Jag är cancerforskare och kirurg. Mina fokusområden inom forskning är tumörmarkörer och utfall av cancerbehandling. Jag studerar in synnerhet bukspottkörtelcancer och bröstcancer.

Vilka effekter har din forskning?

Ibland hittas en cancer för sent för att vi ska kunna erbjuda kirurgisk behandling. Jag försöker hitta tumörmarkörer som kan leda till att vi kan hitta en cancersjukdom tidigare och därmed bota fler. Jag studerar också långtidsutfall av cancerbehandling, och om man kan förutsäga utfallet med hjälp av tumörmarkörer.

Vad inspirerar dig mest inom ditt område just nu?

Genom att kombinera olika typer av tumörmarkörer i unika patientmaterial kan ökar vi sannolikheten för att hitta sådana som har påverkan på de utfall som vi studerar som till exempel tidigare diagnos och möjligheten att förutsäga behandlingseffekter.