Mässling ger upphov till en immunologisk minnesförlust och förorsakar en ökad sjuklighet i andra infektionssjukdomar

Mässling ger upphov till en obestridlig immunologisk minnesförlust och förorsakar därmed en ökad sjuklighet och dödlighet i andra infektionssjukdomar, påvisar en ny studie.

En ny studie, som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Science, påvisar att en naturlig mässlings-infektion leder till en uppenbar immunologisk minnesförlust. Undersökningen, som genomfördes i samarbete mellan amerikanska, holländska och finländska forskare visar entydigt att i genomsnitt 40 % (individuell variation 11-73 %) av den totala antikroppsrepertoaren elimineras som en följd av mässling.

– Det här rönet erbjuder en förklaring till de tidigare epidemiologiska observationerna att mässling är förknippad med en ökad sjuklighet och dödlighet i andra infektionssjukdomar flera år efter den akuta mässlingsinfektionen, säger en av forskarna, professor Mikael Knip från Helsingfors universitet och HUS resultatenhet för sjukdomar hos barn och unga.

I studien användes den s.k. VirScan-teknologin, som utvecklats i Boston och med vars hjälp man kan analysera antikroppar mot nästan alla virus, som förorsakar humana sjukdomar, och även mot en rad bakterier. Dessutom kan man med den här teknologin utvärdera virusantikropparnas relativa nivå

De undersökta barnen följdes med under två månaders tid efter den akuta mässlingsinfektionen och hos några barn konstaterades att om barnet mötte en ny naturlig virusinfektion steg antikroppsnivåerna mot det nya viruset.

I studien deltog en grupp barn med provtagning före den första mässlingvaccinationen och några månader senare. Av resultaten framgick det att mässlingsvaccinet inte förorsakade någon immunologisk minnesförlust.

– De här observationerna betonar betydelsen av mässlingsvaccinet för att förhindra mässling och minska risken för andra vanliga infektioner hos barn, påpekar professor Knip.

Enligt professor Knip väcker de här resultaten två frågor: borde  mässlingsvaccinationen vara obligatorisk för småbarn och borde de barn, som insjuknar i akut mässling, vaccineras på nytt med de vaccin, som de har redan fått före mässlingsinfektionen.

Mer information:

Professor Mikael Knip, Helsingfors universitet
Tfn 050 448 7722

mikael.knip@helsinki.fi

Referens: Mina MJ, Kula T, Leng Y, Li M, de Vries R, Knip M, Siljander H, Rewers M, Wilson M, Larman HB, Nelson AN, Griffin D, De Swart R, Elledge SJ. Measles virus infection diminishes preexisting antibodies that offer protection from other pathogens. Science 2019; 366: publiceras 1.11.2019.
DOI:
10.1126/science.aay6485